โดยส่วนใหญ่แล้ว ตัวของเราเองมักจะเป็นมูลเหตุหรือต่อต้านความมุ่งมั่นความใฝ่ฝันเพื่อความสำเร็จในชีวิตของตนเอง ถูกทำลายด้วยความกลัวในเบื้องลึกของจิตใจของตนเอง ถูกทำลายด้วยความคิดของคนรอบข้าง และด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบ สิ่งที่ทำลายและทำร้าย ความหวัง ความสำเร็จของเรา ของตัวเราเอง คือ

๑.การยึดมั่นกับความมั่นคงและไม่กล้าเปลี่ยนแปลง มักจะคิดว่างงานที่ทำอยู่มีความมั่นคงดีอยู่แล้ว ทำให้ความมั่นคงนั้นกลายเป็นอาวุธที่ทำลายความฝันและความมุ่งมั่นของเรา

๒.การลดค่าตัวเอง ไม่เชื่อมั่นความสามารถของตนเอง กดตัวเองไว้ด้วยการลดค่าตัวเอง

๓.นำสุขภาพและวัยมาเป็นข้ออ้าง ทำให้ไม่สามารถทำตามฝันได้ดังตั้งใจ

๔.คิดว่าไม่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ โดยมักคิดว่าหากตนเองเริ่มทำสิ่งใดหลังผู้อื่นจะไม่สามารถแข่งขันกับเขาได้

๕.ทำตามความเห็นของบุคคลอันเป็นที่รัก โดยมิได้พิจารณาความชอบหรือความถนัดของตนเอง ทำให้ปิดกั้นความฝันอย่างน่าเสียดาย

" ขอบคุณตัวเอง "

ที่เสียเวลาเวลา ๑.๓๐ ชั่วโมง

ในการชมละคร ที่หลายคนมองว่า

เป็นเพียงละคร "น้ำเน่า"

แล้วได้ข้อคิดดี ๆ มาบอกกล่าวกัน

และขอบคุณละครเรื่อง "บัวปริ่มน้ำ"