วารสารถักทอสายใยแห่งความรู้ ฉบับใหม่ล่าสุด ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2550  คลอดแล้วจ้า.........

            ฉบับนี้... Hilight  ที่ AAR.....NKM 3  หรือ การสรุปบทเรียนงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3 ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2549  ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

            เนื้อหาสาระในเล่ม  น้องจ๋า...แห่ง สคส. ได้บอกกล่าวไว้ท้ายเล่มว่า  เป็นการนำมุมมองที่แก่งหลากหลายสะท้อนงานมหกรรมฯ ผ่านกระบวนการ AAR ผ่านการตีความอย่างอิสระของแต่ละคน จากเหล่าภาคีกัลยาณมิตร ผู้ร่วมอุดมการณ์ขับเคลื่อน KM สู่ผู้อ่าน เพื่อยกระดับสังคมไทย ก้าวไปสู่สังคมอุดมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

            ดังนั้น.... เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในเครือข่ายของกรมส่งเสริมการเกษตร จึงขออนุญาตลิงค์มาไว้ในบล็อกนี้ เพื่อเผยแพร่ให้แก่เครือข่าย KM ของกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้สนใจต่อไป  เชิญคลิกอ่านได้เลยค่ะ........

           http://www.kmi.or.th/newsletter/Newsletter22.pdf