วันนี้หลังจากที่ได้ทุกชั้นได้เตรียมของสำหรับจำหน่ายในตลาดนัดวันอาทิตย์แห่งการเรียนรู้แล้ว ก็มีการแบ่งงานกันทำต่อโดยผู้หญิงเป็นคนขายของ ผู้ชายตกแต่งสวนหย่อมเพื่อจะได้ขึ้นป้ายตลาดนัดฯให้ดูดี และเหมาะสมมากกว่าเดิม เด็กๆชอบมากและภูมิใจมากที่มีส่วนร่วมในการจัดตลาดนัดของตนเอง และยังได้พูดคุย ปรึกษาหารือกันต่อไปว่า ร้านของเราจะต้องนำกำไรทีได้มาทำให้ร้านน่าอยู่ขึ้นและเป็นการเสียสละให้กับโรงเรียน โดยแต่ละชั้นจะจัดซื้อม้าหินอ่อนมาวางบริเวณตลาดนัดตนเอง ชั้น ม.1 ให้1ชุด ม.2 1 ชุด และม.3 ให้ 2 ชุด กิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมให้เด็กเกิดคุณธรรมอีกหลายๆด้านเลย นี่สิครูมีกำลังใจในการดำเนินงานอีกเยอะเลย