บันทึกไว้สอนตน 

1 .  สิ่งใดที่ตนกระทำลงไป  ตนต้องตอบให้ได้ว่าตนทำไปเพื่ออะไร

 

2 .  คนเราไม่ควรแสวงหาแต่ความสบาย  เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความอ่อนแอของคน

 

3 .  คนเราไม่ควรหลีกหนีความยากลำบากเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความเก่งกล้าของคน 

 

4 .  คนเราไม่ควรหลีกหนีความทุกข์ เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจธรรมชาติของชีวิต

 

5 .  คนเราไม่ควรตามใจความอยากเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความไม่รู้จักเพียงพอ

 

6 .  การสอนที่ล้มเหลวเพราะผู้สอนพร่ำสอนแต่ปาก  โดยไร้สัจธรรมอยู่ในหัวใจตน

 

7 .  ความรักเป็นสิ่งที่ดีงามแต่ถ้าไม่ใช่คู่รักของเราก็อย่าสนิทสนมจมเกินความพอดี

 

8 .  ถ้าจิตใจเราสะอาดพอมิตรภาพของหญิงและชายก็เป็นสิ่งที่พึงปรารถนา

 

9 .  ความรักถือว่าเป็นอาหารของจิตใจแต่ความใคร่นั้นถือว่าเป็นอาหารของร่างกาย

 

ด้วยความปรารถนาดี

  จาก... umi