HR

การบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสระบุรี

           เมื่อครั้งที่ สคร .5 ได้มีการพัฒนาเรื่อง HR (การบริหารทรัพยากรบุคคล) ใหม่ๆ เราได้เรียนรู้หลักการจากการบรรยายของวิทยากรและจากเอกสาร ด้วยความที่ยังไม่ชัดเจน จึงมีการไปศึกษาจากหน่วยงานที่เป็น Best Practice เราทราบมาว่าโรงพยาบาลสระบุรี เป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาด้าน HR ได้เป็นอย่างดี เราจึงได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการ สคร.5 ให้เรามีโอกาสได้ไปศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน HR ที่ โรงพยาบาลสระบุรี

            เริ่มศึกษาดูงาน 09.40 น.

           เปิดตัวด้วยการชมวีดีทัศน์ รพ.สระบุรี ซึ่งมีเนื้อหาในเรื่องดำเนินงาน OD, ESD, 5 ส., QC, ISO, PSO, HA, BSC, Benchmark, KM หน่วยงานมีวัฒนธรรมองค์กร 3 ด้าน คือ 1) พัฒนา IT 2) พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย และ 3) ควบคุมการติดเชื้อ โดยมีค่านิยมร่วม ทีมพัฒนาคุณภาพ (QC-Team) ใช้ BSC ควบคุม

            กลยุทธ์ ของรพ.สระบุรี คือ

           1. มีผู้นำโดย ผอ.รพ.สระบุรี

           2. โครงสร้าง HR, ประชุมทุกวันอังคารที่ 3 ของเดือน

            3. สร้างความเชื่อมมั่นก่อนเข้าทำงาน, ปฐมนิเทศ, คำขวัญ, เพลงมาร์ช, สี, มี Concept “งานเดิน เงินดี ไม่มีตก

           4. สร้างขวัญกำลังใจ (ค่าตอบแทน บ้านพัก)

           5. วิเคราะห์งาน (เทคนิคสัมภาษณ์งาน)

           6. แบบจำลองมิติการประเมิน องค์กร-คน-งาน

                   - Job Analysis Competency

                   - ทำคู่มือ แจ้งวิธีประเมิน

                    - ให้การพัฒนา

           7. พัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องภารกิจหลัก (เขียนว่าจะพัฒนาอะไร ให้กก. HR ตัดสินใจ)

                   - ทำ Training Road Map (TRM) แผนเส้นทางการฝึกอบรม

                   - ให้ความสำคัญกับ Career Path

                   - อบรมกลับมาแล้วต้อง Show and Shared (มีของที่ระลึกให้ผู้พูด)

                   - มี Morning Talk รายงาน สรุปการอบรม (ไม่ให้ขาดการอบรม)

           8. เชื่อมโยงกับกรรมการต่างๆ (กรรมการความเสี่ยง) ตรวจสอบความบกพร่อง

           9. สำรวจบรรยากาศองค์กรปีละ 1 ครั้ง

          มีการนำ IT มาใช้ใน HR (มีกิจกรรมผลักดันให้ทำเป็น) ผ่านระบบ Intranet รพ.สระบุรี (เข้าถึงด้วย Username Password)

           1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล, คำขวัญปลุกใจ, ภาพกิจกรรม HR, ผล KPI BSC, เจ้าหน้าที่ดีเด่น

            2. ลงเวลาการทำงาน (ให้เปิดใช้งานทุกวัน)

           3 . มีแบบฟอร์มต่างๆ ให้ Download

            4. หนังสือแจ้งเวียนผ่านระบบเครือข่าย (แนบไฟล์) เชิญประชุม อบรม ตอบรับการประชุม ลงทะเบียนอบรม (ประวัติการอบรม วิเคราะห์เป้าหมายการอบรม ความคุ้มทุน) สรุปผลการประชุม อบรม

          5. ลงข้อมูล Job Description, Job Specification (เกณฑ์ประเมิน Personal KPI, กำหนดคุณสมบัติของตำแหน่งไว้รับสมัครเลือกสรรบุคคล) กรอกข้อมูลการประเมิน คิดคะแนน แจ้งสรุปผลการประเมิน Feedback ไปที่บุคคล ลำดับที่ได้ คะแนน

       ทีมเราได้ฟังและเดินดูงานในหน่วยงานแล้วก็พบว่า อืม..ช่างดีอะไรอย่างนี้ ทุกอย่างเป็นระบบ มีข้อมูลและง่ายต่อการนำมาใช้ ลดขั้นตอนการทำงาน ระบบการบริหารงานบุคคลที่ประเป็น Best Practice จริงๆ หลังจากที่เรากลับมาจากดูงาน ทีมก็มีการสรุปประเด็นที่เราควรพัฒนาได้แล้ว เพราะว่าเราได้เรียนรู้จากของจริง เจอกันครั้งหน้าค่ะ สวัสดี

                                            นันท์นภัส สุขใจ

                                 นศ.การพัฒนาสุขภาพชุมชน รุ่นที่ 4

                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สม.4

คำสำคัญ (Tags)#hr#สม.4

หมายเลขบันทึก: 77997, เขียน: 12 Feb 2007 @ 17:00 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 08:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)