KM กลุ่มงานแผนฯ 1/50

พบกันอีกครั้ง เป็นครั้งที่ 1 ของปี 50 ครับ

ช่วงนี้ในกลุ่มงานมีภารกิจหลายอย่างด้วยกัน วันที่นัดกัน จึงถูกเลื่อนมาหลายครั้ง จนมาลงตัวที่วันที่ 25 ม.ค. 2550 สมาชิกที่คุยมีเท่าเดิม (ทั้งกลุ่มงาน 6 คน)   วันนี้มีเรื่องมาคุยกันทั้งหมด 3 เรื่องดังนี้ครับ

เรื่อง                       1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550

ผู้เสนอ                   ชฎาพร ประสพถิ่น

รายละเอียด          สำนักงบประมาณได้จัดสรรเงินงบประมาณให้คณะฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 จึงนำตารางเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับประจำปี 2549 กับ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 มานำเสนอ เพื่อให้บุคลากรได้ทราบถึงรายละเอียดงบประมาณ แยกตามหมวด และผลผลิต  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

การแลกเปลี่ยน    -     หมวดเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ ในปีงบประมาณ 2550 ได้นำมารวมอยู่ในผลผลิตเดียว  คือผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

-          ค่าจ้างประจำคณะ ได้รับเงินค่าจ้างเพิ่มจากเดิม 1 อัตรา

-          งบดำเนินงานได้รับ 8.517 ล้านบาท โดยได้จากหมวดค่าวัสดุต่อหัวนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น เป็นเงิน 1.320 ล้านบาท

 

เรื่อง                       2. มีอะไรในตึกใหม่

ผู้เสนอ                   ชฎาพร ประสพถิ่น

รายละเอียด           อาคารหลังใหม่ของเรา     ชื่อ     อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ขนาดพื้นที่อาคาร  20,863.60 ตารางเมตร จำนวน 6  ชั้น  (เป็นการนับชั้นจากอาคารที่โผล่มาจากพื้นดิน)   มีผังการใช้พื้นที่ ดังนี้

ชั้นใต้ดิน  ที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ห้องเก็บของ ห้องระบบสุขาภิบาล

ชั้นล่าง       เราเรียกว่าชั้น G  มีพื้นที่การใช้งาน ดังนี้

                    โถงนิทรรศการ  ส่วนอเนกประสงค์  ห้องพักนักศึกษาปริญญาตรี  สโมสรนักศึกษาปริญญาตรีและชมรม  ห้องสมาคมศิษย์เก่า   ร้านค้า  ร้านอาหาร    ห้องละหมาด  ห้องระบบสื่อสาร ห้องไฟฟ้า และห้องเครื่องไฟฟ้า

ชั้นที่ 1       ห้องเรียน 50 ที่นั่ง  9  ห้อง  ห้องเรียน  110 ที่นั่ง  2  ห้อง  ห้องสอบวิทยานิพนธ์  5 ห้อง  ห้องพักอาจารย์    ห้องทำงานนักศึกษาปริญญาเอก   ห้องรับรอง  ห้องระบบคอมพิวเตอร์  โถงที่นั่งพักคอย

ชั้นที่ 2       ห้องประชุม  3 ห้องๆ ละ 100 คน,   ห้อง Lecture Theater  1  ห้อง  (240  คน),   ห้องประชุมครึ่งวงกลม  1    ห้อง (100 คน)

ชั้นที่ 3       ห้องวิจัยรวม  4  ห้อง  ห้องวิจัยย่อย  6  ห้อง  ส่วนสันทนาการ  ห้องเครื่องลิฟต์

ชั้นที่ 4       ห้องปฏิบัติการชีววิทยา  ห้องปฏิบัติการเคมี   ห้อง Spectrophotometer  สำนักงานเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการเครื่องมือชั้นสูง   ห้อง ICP   ห้อง AAS   ห้อง  GC & HPLC Room  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม   ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม  ห้องคลินิกสิ่งแวดล้อม  ห้องเครื่องมือกลาง  ห้องเครื่องชั่ง  ห้องล้างเครื่องแก้ว  ห้องเก็บกล้องจุลทรรศน์ ห้องเก็บสารเคมี   ห้องเก็บวัสดุและเครื่องแก้ว

ชั้นที่ 5       ห้องปฏิบัติการชีววิทยา2  ห้องปฏิบัติการเคมี2    ห้อง Spectrophotometer   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ศูนย์ปฏิบัติการวัฎจักรสารอาหารและแก๊สเรือนกระจก  ห้องน้ำกลั่น  ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาระบบนิเวศ  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการประเมินสิ่งแวดล้อม   ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมวงปีไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม   ห้องปฏิบัติการ อากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์กลิ่นทางสิ่งแวดล้อม 

ชั้นดาดฟ้า ห้องเครื่องลิฟต์  พื้นที่ดาดฟ้าสำหรับติดตั้งเครื่องทำน้ำกลั่นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมถังเก็บน้ำ

การแลกเปลี่ยน    ที่ประชุมรับทราบ

 

เรื่อง                       3. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 

ผู้เสนอ                   เจษฎา ศุนาลัย

รายละเอียด          วันที่ 15-16 มกราคม ม.มหิดลได้จัดสัมมนาพิเศษ หัวข้อ “World University Rankings”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีการและเทคนิคการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของหนังสือพิมพ์ The Times Higher Education Supplement   และ เพื่อสนับสนุนผู้บริหารมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยในการวางระบบข้อมูล เพื่อนำมหาวิทยาลัยเข้าสู่การจัดอันดับตามระบบสากล  ซึ่งในปี 49 ม.มหิดลอยู่ในลำดับที่ 322   สำหรับเกณฑ์และค่าน้ำหนักที่ใช้เป็นตัวชี้วัดมีรายละเอียดดังนี้

Criteria

IndicatorBrief DescriptionWeight
ResearchQualityPeer Review

Composite score drawn from peer review (Which is divided into five subject areas). 3,703 responses.

40%

Citations per Faculty

Score based on research performance factored against the size of the research body

20%

GraduateEmployability RecruiterReview

Score based on responses to recruiter survey. 738 responses

10%

International Outlook International Faculty

Score based on proportion of international faculty

5%

International Students

Score based on proportion of international students

5%

Teaching  Quality Student Faculty  

Score based on student/faculty ratio

 

20%

(เอกสารจาก THES – QS World University Rankings (Thailand) 12 January 2007) 

Website ที่เกี่ยวข้อง  www.topuniversities.com, www.qsapple.org

การแลกเปลี่ยน    ที่ประชุมรับทราบ

 หลังจากนั้นก็นัดกันครั้งต่อไปวันที่ 9 ก.พ.50 โดยมีวาระพิเศษ เป็นเรื่องการจัดทำชิ้นงานที่พัฒนาคุณภาพครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานแผนและพัฒนาคุณภาพ

คำสำคัญ (Tags)#kmกลุ่มงานแผนฯ

หมายเลขบันทึก: 77992, เขียน: 12 Feb 2007 @ 16:28 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 23:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
รูปใหม่..เท่ห์มากเลยค่ะ
เขียนเมื่อ 
สวัสดีครับ
P

แหะๆ ยังไม่เคยเปลี่ยนรูปเลยครับอาจารย์ :-)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณเจษฎา แวะวาทักทายและขอบคุณค่ะ