ลิงค์บทเรียน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 

     หลังจาก ได้เป็นนักเรียน ๆ คอมพิวเตอร์หลักสูตรพื้นฐาน (รุ่น 1) สำหรับคนที่ใช้งานไม่เป็น  ตั้งแต่การใช้ Web Site , E-mail , MS Word , MS Excell และ MS Power Point  ตั้งแต่วันที่ 5-8  กุมภาพันธ์ 2550  ณ  มหาวิทยาลัยศรีปทุ

     ซึ่งพอมาถึงการเรียนรู้ในวันที่สี่ ก็เป็นการเรียนรู้ MS Power Point  ดิฉันก็เลยเรียบเรียงความรู้ที่ดิฉันเก็บได้ แล้วเรียบเรียงเป็น บทกลอนมาให้ทุกท่านได้อ่านกัน

     http:/gotoknow.org/file/majusut/view/61243 (บทกวี...ชวนขัน)

                 ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่มีอารมณ์สุนทรีย์ "สรุปบทเรียน"  ออกมาเป็นบทกลอนค่ะ.