วิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์

ตอนนี้ได้ชื่อเรื่องมาแล้ว

"การศึกษารูปแบบ Metadata ในการพัฒนาฐานข้อมูลภาคเหนือด้วยโปรแกรม Greenstone"

ประเด็นคือ 

- รูปแบบ metadata

- ข้อมูลภาคเหนือ : รูปภาพ ประวัติศาสตร์

- โปรแกรม Greenstone เป็น Open source software

 

ตอนนี้ต้องเนรมิต Proposal จะทำยังไงดีคะ เฮ้อออออ...เมื่อไหร่ความรู้จะบังเกิดซะทีน๊า  คิดอะไร อะไร ก็ไม่ออก