นางสาวปิยะพร จันทรศิริ

องค์ประกอบของการเป็นFacilitator

     เมื่อวันที่  5   มกราคม  2550  สสจ.นม.จัดประชุมผู้นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน  เพื่อขี้แจงกำหนดการออกนิเทศงานฯครั้งที่ 1/2550   โดยมีอาจารย์พญ.รุจิรา  มังคละศิริ , อาจารย์จันทรัศม์  ตั้งรวมทรัพย์ และอาจารย์ศิริกุล  ปุรินทร์คำ  ได้สอนวิทยายุทธของการออกไปร่วมเรียนรู้กับชาวบ้าน  โดยให้ชาวบ้านคิดเป็น - ทำเป็น  เจ้าหน้าที่เป็นFA   ช่วยกันระดมความคิด 

     นำมาสรุปบทเรียน  องค์ประกอบของการเป็นFAที่ดี

ต้องประกอบด้วย  4ประเด็นหลัก  ดังนี้

   1.ความรู้  ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะทำ  รู้เป้าหมาย  วัตถุประสงค์  และผลที่ต้องการ  ซึ่งต้องเตรียมค้นหาความรู้จากแหล่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นบุคคล/เอกสาร เพื่อนำไปเชื่อมโยงประเด็น

   2.ทัศนคติ  มีความไว้วางใจเชื่อมั่นสมาชิก  ยอมรับฟังความคิดเห็น  มีความจริงใจต่อกลุ่ม  ให้ความเป็นมิตร  ให้เกียรติเปรียบเสมือนนนนนญาติพี่น้อง  และต้องลดอัตตาความเป็นตัวตน  ไม่ผูกขาดความเป็นของตนเอง  มีท่าทีที่มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก

   3.ทักษะ  มีทักษะในการฟัง  ฟังอย่างตั้งใจ  สบตา/สายตา  ท่าทางที่สนใจ  ฟังในสิ่งที่เขาเล่า  ที่เขาเป็น  ไม่ใช่ฟังเพื่อค้นหาประเด็นที่ตนต้องการ  เพื่อที่จะได้เข้าใจประเด็นที่นำเสนอ  บรรลุเป้าหมายสามารถแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น

   4.ปัจจัยแวดล้อม  ประกอบด้วยแสง  สี  เสียง  บรรยากาศ  และการคัดเลือกกลุ่มคนที่จะเข้าร่วมกลุ่ม  มีการจัดการในทีม  กำหนดบทบาทที่สำคัญในทีมให้ชัดเจน

   จากนั้นก็จะนำบทเรียนที่ได้รับจากอาจารย์สอน  ไปสู่การปฏิบัติในการออกนิเทศงานต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประสานงานกับอำเภอในการ

คำสำคัญ (Tags)#องคประกอบการเป็นfa#ที่ดี

หมายเลขบันทึก: 77985, เขียน: 12 Feb 2007 @ 16:02 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 10:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)