Self Help Group ( กลุ่มช่วยเหลือตนเอง)

คุณสมบัติผู้นำกลุ่ม Self Help Group

  คุณสมบัติผู้นำกลุ่ม

1. ด้านบุคลิกภาพ

  มีสติ  ตระหนักรู้  จิตใจหนักแน่น  มั่นคง  ให้เกียรติผู้อื่น 

ร่วมรับรู้ความรู้สึก  เข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง  อยากช่ายเหลือผู้อื่น 

อดทน

2.  ความรู้  ความสามารถ

     ความรู้ในการให้คำปรึกษา

     เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

     ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์

     เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่มาขอรับคำปรึกษา

3.  ด้านทัศนคติ

     ต่อตนเอง  เชื่อมั่นในศักยภาพตนเอง  มีจิตใจอยากช่วยเหลือผู้อื่น

ยอมรับสมาชิกโดยไม่มีเงื่อนไข  ไม่ตัดสินผู้อื่น

     ต่อกลุ่ม  เชื่อมั่นในพลังกลุ่มในการพัฒนาตนเองของ

สมาชิกต่อสมาชิก  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่า  มีศักยภาพ  มีความดี

ในตนเอง

     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สม.4

คำสำคัญ (Tags)#สม.4

หมายเลขบันทึก: 77978, เขียน: 12 Feb 2007 @ 15:46 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 09:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)