มาถึงพืชที่ใช้ทำยารักษาโรค ยาสมุนไพร หมายถึง ยาที่ได้จากพืช สัตว์ และแร่ธาตุที่ยังไม่ได้แปรสภาพ การนำมาใช้ไม่ได้นำมาดัดแปลงรูปลักษณะของสมุนไพรให้สะดวกขึ้น เช่น นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กลง หรือนำมาบดเป็นผงละเอียด สมุนไพรเป็นยาของคนไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล คนไทยได้เรียนรู้นำสิ่งต่างๆ ของพืชไม่ว่าจะเป็น ใบ เปลือก ต้น ดอก ผล และเมล็ด มาใช้ประโยชน์โดยการพึ่งพาภูมิปัญญาชาวบ้านที่ถ่ายทอดสืบกันมา