ตอนที่ 2

         อ. สุภาพ กัญญาคำ  อาจารย์ มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร   แจ้งว่ากำลังเตรียมทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก  หัวข้อ "แนวทางพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้วยไอที  สำหรับวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย   เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"  โดยมี ผศ. ดร. สมชาย นำประเสริฐชัย  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

         ผมตีความว่า อ. สุภาพจะสร้างตัวแบบ (model) ด้าน ICT สำหรับให้วิสาหกิจชุมชนใช้ทำ KM ภายในกลุ่มสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน  ซึ่งหมายความว่าจะต้องเป็น ICT ที่ "เหมาะมือ" ของสมาชิกฯ

         ผมเดาว่า  การวิจัยนี้น่าจะเป็นการทดลองปฏิบัติจริงโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำนวนหนึ่ง

         คงต้องรอให้ อ. สุภาพมาเล่าในเวที KM Research ในวันที่ 2 มี.ค.50 แล้วละครับ   ว่าจะมีวิธีการวิจัยเรื่องนี้อย่างไร   และเป้าหมายของการวิจัยคืออะไรแน่

วิจารณ์  พานิช
 8 ก.พ.50