การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ตามวิถีพอเพียง

พอเพียง

     ด้วยสภาวะปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงต้องมีการใช้เทคโนโลยีข่าวสารเข้ามาช่วย ไม่ว่าจะเป็นในแง่การแสวงหาข้อมูล การติดต่อปฏิสัมพันธ์กัน การส่งข้อมูลข่าวสาร ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้เทคโนโลยีใด ซอฟต์แวร์ก็เป็นหนึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวนั้น หากกล่าวถึงซอฟต์แวร์ความหมายก็คือชุดของคำสั่งที่ควบคุมให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ถ้าปราศจากซอฟต์แวร์แล้วคอมพิวเตอร์ก็จะไม่ทำงานใด ๆ เลย ด้วยเหตุนี้ซอฟต์แวร์จึงมีความสำคัญไม่ด้อยไปกว่าเทคโนโลยีอื่นๆ สำหรับในประเทศไทยซอฟต์แวร์ยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ไม่มีความสามารถในการผลิตขึ้นได้เอง กอปรกับปัญหาอีกหลายประการ ฉะนั้นจึงควรนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เราสามารถพึ่งพาตนเองได้     ปัญหาสำคัญในการใช้ซอฟต์แวร์ของไทย ก็คือการอาศัยพึ่งพาซอฟต์แวร์จากประเทศอื่น อีกทั้งการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งหากนำแนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์เสรี และซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สเข้ามาก็จะช่วยแก้ไขปัญหาและเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนได้ หากลองนำมาประยุกต์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ และ 2 เงื่อนไข จะมีแนวทางดังนี้      

ความพอประมาณ    การนำโปรแกรมโอเพ่นซอร์สเข้าไปทดลองใช้โดยเรานำมาใช้จากงานที่มีความสำคัญไม่มาก แล้วค่อยเพิ่มปริมาณการใช้ รวมถึงวางแผนการใช้งานซอฟต์แวร์เท่าที่มีความจำเป็น เช่น การใช้ซอฟต์แวร์ชุด ที่ประกอบด้วยโปรแกรมหลายตัวก็อาจใช้เพียงโปรแกรมขนาดเล็กที่ทำหน้าที่เฉพาะก็เพียงพอแล้ว   

ความมีเหตุผล  พิจารณาให้รอบคอบถึงข้อดี ข้อเสีย ถึงประสิทธิภาพในการใช้ซอฟต์แวร์แต่ละประเภท เช่น โปรแกรมกลุ่มโอเพ่นซอร์สบางโปรแกรมอาจจะเพิ่งเริ่มต้นยังไม่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ จึงควรเลือกซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์มาใช้จะปลอดภัยกว่า การพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นเองย่อมเป็นเรื่องที่ยาก ดังนั้นการเข้าร่วมกับชุมชนโอเพ่นซอร์ส จะช่วยให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นพร้อมกับสิ่งที่ได้นำมาต่อยอดความรู้ต่อไป    

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี  การพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สจะช่วยป้องกัน และลดการผูกขาดสินค้าเทคโนโลยีจากต่างชาติ และเมื่อเราเรียนรู้การพัฒนาซอฟต์แวร์จากชุมชนโอเพ่นซอร์ส จะทำให้เกิดผลงานนำมาใช้กันได้ภายในประเทศ ซึ่งเป็นการพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งทำให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจด้วย

      เงื่อนไขด้านความรู้ ต้องมีการประยุกต์ซอฟต์แวร์เข้ากับภูมิปัญญาไทย เช่น การผลิตซอฟต์แวร์เพื่อช่วยพัฒนาสินค้าโอทอป ซอฟแวร์การทำลายผ้าไทย และควรปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับการใช้ของคนไทย พร้อมกันนั้นต้องมีแหล่งความรู้เครือข่ายความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษา ค้นคว้าได้

เงื่อนไขด้านคุณธรรม ไม่ใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และเมื่อมีความเข้าใจในซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สก็ควรแบ่งปันความรู้ถ่ายทอดความรู้ ให้ความช่วยเหลือในการใช้ ซึ่งเป็นการพัฒนาทั้งระดับบุคคลและประเทศ แม้ขณะนี้แนวทางพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน แต่หากมีการนำมาปฏิบัติย่อมเชื่อมั่นได้ว่าจะเป็นแนวทางที่ยั่งยืน เนื่องด้วยซอฟต์แวร์มีอายุใช้งานได้ยาวนาน เหมาะกับคนไทยทำให้เกิดการสร้างงาน เกิดการต่อยอดทางปัญญา มีภูมิต้านทานต่อเทคโนโลยีต่างชาติที่จะถาโถมเข้ามาด้วย   

  ไม่เพียงแต่การใช้เทคโนโลยีเท่านั้นที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้อยู่ในทางสายกลาง แต่ทุกย่างก้าวต้องมีสติ ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เตรียมพร้อมรับกับทุกสิ่งที่จะเข้ามา ดำเนินชีวิตตามครรลองแนวทางพระราชดำริแล้วจะพบความสุขอย่างแท้จริง                                                                                                                            

อ้างอิง                                                                                                  

สัลยุทธ์ สว่างวรรณ ,ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ,เพียร์สันเอดูเคชั่นอินโดไชน่า,กรุงเทพฯ,2545     http://www.itdestination.com/                                                                                                              http://www.rdpb.go.th                                                                                                                                                           http://www.doae.go.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ตามวิถีพอเพียง

คำสำคัญ (Tags)#ไอทีตามวิถีพอเพียง

หมายเลขบันทึก: 77601, เขียน: 10 Feb 2007 @ 11:48 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 29, อ่าน: คลิก


ความเห็น (29)

เขียนเมื่อ 
เป็นความหมายที่ดีนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่เขียนมา ถ้าหากคนไทยทุกคนสามารถที่จะนำมาปฎิบัติได้เหมือนกันทุกคนคงจะดี ฉะนั้นเราเป็นคนรุ่นใหม่เราต้องช่วยกันผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม.....ยิ่งเราเริ่มที่จะปลูกฝังตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของชาติคงดูดีกว่านี้เป็นแน่
น่ารักจังนะ ตัวเอง รูปคิกขุดี
หลับหูหลับตา
IP: xxx.28.181.10
เขียนเมื่อ 

สุดยอดครับ!!!ถ้าทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำนโยบายนี้มาปฎิบัติ บ้านเมืองของเราคงจะดีกว่านี้เเน่คับ....

KuK
IP: xxx.25.153.97
เขียนเมื่อ 

ถ้าทำให้เป็นเรื่องจริงได้ตามบทความจะดีมากครับ  นำเทคโนโลยี กับ เศรษฐกิจพอเพียงมารวมกัน แล้วอยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะและพอดี ช่วยกันพัฒนาครับ ชาติไทยจะได้เจริญ...

หนุ่มสุพรรณ
IP: xxx.25.153.97
เขียนเมื่อ 

ถ้าคนไทยคิดอย่างคุณ ประเทศคงเจริญ...

เด็กบ้านนอก
IP: xxx.25.153.97
เขียนเมื่อ 
ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ
ญาษ์ธิภัทร์ ตอเรส
IP: xxx.9.200.250
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจดีตอนนี้ไทยมักจะก้อปปี้คนชาติอื่นมาในหลายๆอย่าง ถ้าพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เองจะได้มีการพัฒนาที่ดีกว่านี้ (แต่คงต้องต่อสู้กับซีดีเถื่อนอีก)

ภูริณัฐ วิวิธวินท์
IP: xxx.120.108.181
เขียนเมื่อ 
ได้อ่านแล้ว รู้สึกว่าความหมายดีมาก เพราะประยุกต์ให้เข้ากับหลักของความพอเพียง ได้ดี
สเต็กพริกไทยดำ
IP: xxx.133.154.158
เขียนเมื่อ 

แฮปปี้วาเลนไทน์....ความดิดดีเเต่ปฎิได้ดีรึป่าวนั่นอีกเรื่อง

คนตะกี๊
IP: xxx.133.154.158
เขียนเมื่อ 

โทดครับพิมพ์ตก ปฎิบัต

 

getaway99
IP: xxx.57.176.104
เขียนเมื่อ 

เป็นความคิดที่ดี ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ เห็นด้วย

แต่สิ่งที่ไม่เห็นด้วย คือ คนไทยบางส่วน พอสิ่งใหม่ ๆ

เกิดขึ้น ก็จะเป็นอะไรที่นิยม อยู่แค่ชั่วครั้ง ชั่วคราว

ไม่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม

ให้เกิดขึ้น ก็คือ ปากก็พูดแต่เศรษฐกิจพอเพียง

แต่ไม่นำไปใช้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะ ผู้บริหาร

และองค์กรต่าง ๆ

เขียนเมื่อ 

เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ ในยุคดิจิตอล เราควรคำนึงถึงสถาวะกาลความเป็นจริงในปัจจุบันด้วย สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนสำคัญในการปลูกสร้างจิตสำนึก อยากให้คนไทยช่วยกันน่ะครับ

 

เขียนเมื่อ 

บทความนี้ที่ดีมาก เหมาะสมกับการนำมาใช้ในปัจจุบันเลยค่ะ ไม่ทราบเป็นของสาว ม.อะไร

เขียนเมื่อ 
เพื่อนกิ๊บเขียนได้ดีมากเลยนะ ถ้าทุกคนตระหนักในเรื่องการใช้ซอฟท์แวร์อย่างพอเพียง ประเทศชาติคงพัฒนาได้มากกว่านี้นะ
เทพพิทักษ์
IP: xxx.25.143.37
เขียนเมื่อ 
บทความทันสมัยดี นะครับ แต่การพัฒนาไม่ใช่ เรื่องง่ายเลย ปัญหาลิขสิทธิ์เยอะแยะ ครับ แต่ก็เป็นแนวทางที่ดี หากมีคนคิดจะทำจริง ๆ
เขียนเมื่อ 
เข้าใจดี สู้ต่อไปสาวน้อย
แพทองคำ
IP: xxx.25.143.37
เขียนเมื่อ 

ถ้าคนรุ่นใหม่ คิดได้อย่างบทความที่คุณเขียน คงจะดี สามัคคีคือพลัง ในหลวงท่านคงดีใจ. .. .

เป็นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่มาปรับใช้กับยุคปัจจุบันที่ถือได้ว่าเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี  และขอให้ทุกคนได้นำแนวคิดพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยครับ

ถือว่าเป็นแนวร่วมสมัยมาก  หากนำความทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นความคิดที่ดี
เขียนเมื่อ 
บทความนี้ดีมาก อ่านง่าย เข้าใจง่าย และใช้ได้จริงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เขียนเมื่อ 

ทำให้เข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดีเกียวกับการประยุกต์ใช้

บังเอิญจังเลยที่เรามีความคิดตรงกัน พี่คิดว่าถ้าเรานำไปปฏิบัติได้ก็จะลดปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ ทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการนำซอฟแวร์จากต่างประเทศเข้ามาใช้น้อยลง เข้ากับหลักเศรษฐกิจพอเพียงมากเลย

เขียนเมื่อ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากจะไม่ขัด ต่อกระแสโลก ยังเป็นปรัชญาที่ทำให้ประเทศ ดำเนินอยู่ได้ด้วยความยั่งยืน ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
dodkung
IP: xxx.24.58.106
เขียนเมื่อ 
เขียนบทความนี้ได้ดีมากคราบ ผมเห็นด้วยกับความพอเพียง
เขียนเมื่อ 
3 คุณลักษณะและ 2 เงื่อนไขของเศรษฐกิจพอเพียง ถ้ามีความจริงจังที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับอย่างอื่นก็คงได้เหมือนกัน รถยนต์ โทรศัพท์ บ้าน ฯลฯ...นอกจากพอเพียงแล้วยังได้ใช้ปัญญาพิจารณาตามหลักพุทธศาสนาด้วย
สันธิชัย
IP: xxx.9.41.131
เขียนเมื่อ 
เป็นความคิดที่ดีครับ เพราะในขณะนี้ การส่งเสริมด้านการเขียนโปรแกรมนั้น มีน้อยมาก 

ถ้าสนับสนุนกันแบบจริงๆ จังๆ เราคงมีซอร์ฟแวร์ 
ที่เป็นที่ต้องการของคนไทยเรา โดยไม่ต้องโดนซอร์ฟแวร์ต่างชาติผูกขาด

แล้วถ้าเกิดซอร์ฟแวร์ต่างชาติพวกนั้นเอาจริงเอาจังกวดขันเรื่องลิขสิทธิ์กันขึ้นมาล่ะก็ เราคงจะต้องโดนมัดมือใช้ของเขาไปอีกนานก็ได้ครับ

ทางที่ดีส่งเสริมซะตั้งแต่ตอนนี้จะดีครับ แต่จะจริงจังแค่ไหน ดูกันต่อไปครับ ถ้าเจอ Hade ดีๆ คงไปได้ดีครับ
เขียนเมื่อ 
ดีครับ
เขียนเมื่อ 
เขียนบทความได้ดีนะค่ะ เห็นด้วยค่ะ
นอกจากจะสะท้อนเรื่องความพอเพียงแล้ว ยังเข้าใจเทคโนโลยี่โอเพ่นซอร์ส เพิ่มมากขึ้นด้วนล่ะ