ข้าพเจ้าเชื่อว่าคงไม่มีใครที่ไม่เคยอธิษฐาน

แต่..ผลของคำอธิษฐานได้รับแตกต่างกัน

บางท่านก็สมหวัง บางท่านก็ไม่เป็นไปตามคำอธิษฐาน

ที่สมหวังก็คิดว่าเป็นเรื่องของความโชคดี เป็นความบังเอิญและ/หรือเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงซึ่งที่เราอธิษฐานนั้นเราหวังพึ่งจากสิ่งที่อยู่นอกเหนือตัวเรา ใช่หรือไม่ ?

ข้าพเจ้าสนใจเรื่องพลังจิต และเริ่มศึกษาหาอ่านจากหนังสือหลายๆเล่ม ชอบอ่านเรื่องนี้ และเก็บมาคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่เป็นไปได้ ยอมรับว่าอ่านหนังสือประเภทนี้มากอยู่

มีวันหนึ่งหลายปีนานมาแล้ว

ข้าพเจ้าพร้อมเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง(ซึ่งเขาก็สนใจนั่งสมาธิ)แวะกราบพระอาจารย์วัดอุดมวารี อ.พาน จ.เชียงราย พระอาจารย์ชื่อหลวงพ่อคูณ  ขิกตวิโร  โอกาสดีที่พบท่านจึงเข้าไปกราบท่าน  ดูเหมือนท่านไม่สนใจที่จะถามอะไรเลยแต่สนทนากับเพื่อนคนที่ไปด้วยตลอดเวลาข้าพเจ้าคิดในใจ "หลวงพ่อ อุตส่าห์แวะมากราบนมัสการ หวังจะได้ธรรมะอะไรจากหลวงพ่อบ้าง ไม่เห็นให้อะไรเลย "

ไม่น่าเชื่อ ทันทีที่คิด หลวงพ่อเอ่ยสวนมาทันทีเลยว่า จะให้ธรรมะอะไรล่ะ  จะรู้ได้ก็ต้องลงมือปฏิบัติ มิใช่ไปฟัง ไปอ่านจากคนอื่น  ข้าพเจ้าสะดุ้ง แล้วท่านเทศน์ต่อเหมือนไขก๊อกน้ำ ไหลไม่หยุด ว่าให้หยุดอ่าน ให้ลงมือปฏิบัติ อ่านร้อยเล่มก็ไม่รู้เท่าปฏิบัติ

กลับมาถึงบ้านข้าพเจ้าเริ่มปฏิบัติทันที ด้วยการฝึกนั่งสมาธิ และได้ไปฝึกปฏิบัติธรรมกับครูอาจารย์หลายสำนัก โดยเฉพาะคุณแม่สิริ  กรินชัยและท่านอาจารย์พิชัย  กรรณกุลสุนทร ท่านก็เคยเป็นอาจารย์สอนปฏิบัติธรรมให้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าระลึกถึงด้วยความขอบคุณไม่รู้ลืม

มีเพื่อนๆและผู้สนใจหลายคนถามว่า   นั่งสมาธิแล้วเห็นอะไรบ้างไหม ? รู้สึกงงกับคำถามนี้ และอยากจะถามว่าคนอื่นๆว่า ท่านเห็นอะไรกันหรือ  เพราะตั้งแต่ที่ปฏิบัติมา ข้าพเจ้าไม่เห็นอะไรจริง ๆ มีแต่ความสงบและอยู่กับตัวรู้หรือรู้ตัวตลอดเวลา  ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าตัวรู้กับตัวคิดมันคนละอย่าง  และ...มหัศจรรย์..แห่งพลังจิตที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนั้น พบว่า  จิตอธิษฐานเป็นจริง  ซึ่งรู้ได้เฉพาะตนว่าจริงอย่างไรบ้าง มิใช่ขอถูกหวย รวยแชร์อะไรนะคะ แต่ขอในสิ่งที่เป็นไปในทางที่ดีที่ควร

 

ข้าพเจ้าได้แต่บอกพี่ บอกน้องบอกเพื่อนๆ และลูกศิษย์ให้ลองฝึกปฏิบัติดูเถิด  พลังแห่งจิตที่เราทดสอบได้ ประเมินด้วยตัวเราคือการตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่ถูกทำนองคลองธรรม   สิ่งที่เราอธิษฐานนั้นบรรลุผล  เพียงแต่ระยะเวลาอาจได้รับผลช้าหรือนานเท่านั้น  บางเรื่องอธิษฐานไว้แล้ว นาน จนลืมแล้วจู่ๆ ก็ได้รับผล  กว่าจะทบทวนได้  ว่า อ้อ! ที่แท้เราได้อธิษฐานไว้นานแล้ว และบางทีอาจจะไม่ตรงเผงทีเดียว ธรรมจะจัดสรรให้ในสิ่งที่เราควรได้ ควรมีหรือควรเป็น

จึงเรียนรู้ได้ว่า ความบริสุทธิ์แห่งศีล มีผลจริง

พลังแห่งจิตที่เกิดจากการฝึกสติและฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่อง มีผลจริง

และปัญญาจะผุดขึ้นเอง มิใช่เกิดจากการนึกคิด เพราะรู้กับคิดแตกต่างกัน 

ถึงจะอธิบาย อย่างไร  ท่านก็คงไม่เชื่อ และอาจจะไม่เข้าใจที่ข้าพเจ้าพูด  จึงอยากเชิญชวนให้ท่านลองปฏิบัติและลองประเมินผลเอง

 ได้ผลอย่างไรอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยจริงๆ