เทคโนโลยีสารสนเทศกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

พอเพียง
เทคโนโลยีสารสนเทศกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง  คำนี้เป็นคำที่ได้ยินกันจนชินหู  เพราะเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระราชดำรัสแก่ปวงชนชาวไทย  ซึ่งถือเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตที่มั่นคง  คนบางคนก็อาจเข้าใจความหมายแตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่คิดว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เฉพาะในด้านเกษตรกรรมเท่านั้น  แต่ในปัจจุบันมีการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านธุรกิจ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฯลฯเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ  การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนมีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาดังจะเห็นได้จากการใช้คอมพิวเตอร์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมแบบต่าง ๆ  เป็นต้นการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้คุณลักษณะแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3  ข้อ  คือ  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี  ตลอดจนใช้ความรู้  ความรอบคอบ  และคุณธรรม   ในปัจจุบันอัตราการใช้มือถือของประชาชนมีอัตราการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้น  บางคนมีมือถือหลาย ๆ  เครื่อง  พกพาไปตามที่ต่าง ๆ  นอกจากมือถือที่มีอัตราการใช้เพิ่มสูงขึ้นแล้ว  ยังส่งผลให้ปริมาณการใช้ซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือเพิ่มสูงขึ้น  เป็นทวีคูณ  เพราะว่าหลายคนมีมือถือเครื่องเดียวแต่มีซิมการ์ดหลายเลขหมาย  ทำให้ทุกคนต้องกลับไปย้อนคิดว่าประเด็นดังกล่าวเป็นที่เหมาะสมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่  หากพิจารณาในด้านความพอประมาณ  มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่คนหนึ่งคนจะต้องมีซิมการ์ดโทรศัพท์มากกว่า  1  เลขหมาย   ซึ่งบางคนก็อาจจะบอกว่าไม่เห็นเป็นไร  เพราะสามารถที่จะซื้อหามาได้โดยไม่เดือนร้อน  บางก็บอกว่าการทำธุรกิจก็จำเป็นที่จะต้องมีหลายหมายเลขไว้ใช้ติดต่อ  ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหน  ในส่วนของความมีเหตุผล    ต้องมาพิจารณาว่า  ในการที่เราตัดสินใจซื้อซิมการ์ดมือถือนั้น  มีข้อดีข้อเสียอย่างไร  การที่มีซิมการ์ดมือถือมากกว่า  1  เลขหมายทำให้จำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือเพิ่มอีกเป็นเงาตามตัวเพื่อมารองรับปริมาณของซิมการ์ดมือถือด้วยเพื่อความสะดวกในการใช้  จึงส่งผลให้จำเป็นต้องซื้อหามือถือเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้แล้วก็ควรที่จะต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองเพื่อเป็นการป้องกันผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  เพราะว่าในส่วนของการตลาดมีการแข่งขันกันสูงมาก  แต่ละบริษัทต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์และมีการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อให้ลูกค้าหันมาใช้สินค้าของตัวเองเพิ่มมากขึ้น  จึงทำให้เกิดรูปแบบใหม่เกิดขึ้นมาตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ถ้าเราจะวิ่งตามไปทุกอย่างก็จะไม่มีความเหมาะสมอย่างแน่นอน  ไม่มีความเพียงพอ  เพราะผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีการเปลี่ยนรายละเอียดในการส่งเสริมการขายบ่อยมาก  ผู้ใช้จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ  ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมและความต้องการของตัวเองมากกว่าที่จะตามแฟชั่นหรือสมัยนิยม  ทำให้เกิดพฤติกรรมการใช้ซิมการ์ดมือถืออย่างฟุ่มเฟื่อย  สิ้นเปลืองทรัพยากร  โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่น่าจะเป็นห่วงมาก  เพราะวัยรุ่นมีอัตราการใช้ซิมการ์ดมือถือเพิ่มมากขึ้น  โดยพวกเขาคิดว่าถ้ามีซิมการ์ดมือถือจำนวนมาก ๆ  ก็จะเท่ห์  จะเจ๋งในกลุ่มเพื่อนฝูง  ซึ่งเป็นปัญหาที่เราทุกคนควรที่จะร่วมกันคิด  ร่วมกันแก้ไข  ช่วยปลูกฝังให้พวกเขามีจิตใจที่เข้มแข็ง  รู้ความต้องการของตนเอง  อย่ายึดติดกับวัตถุเป็นที่ตั้ง  ใช้สติปัญญาปกป้องตนเองไม่ให้หลงไปกับกระแสสังคมต่าง ๆ  สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยหาความพอดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ เอกสารอ้างอิง

1.  หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ  ฉบับที่  3748  วันที่  12  ธันวาคม  2548  หน้า  56

2.  www.sufficencyeconomy.org

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความคิดนอกเส้น

คำสำคัญ (Tags)#คนท้องถิ่น

หมายเลขบันทึก: 77594, เขียน: 10 Feb 2007 @ 11:18 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 14, อ่าน: คลิก


ความเห็น (14)

เขียนเมื่อ 
เป็นความหมายที่ดีนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่เขียนมา ถ้าหากคนไทยทุกคนสามารถที่จะนำมาปฎิบัติได้เหมือนกันทุกคนคงจะดี ฉะนั้นเราเป็นคนรุ่นใหม่เราต้องช่วยกันผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม.....ยิ่งเราเริ่มที่จะปลูกฝังตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของชาติคงดูดีกว่านี้เป็นแน่

ก็เป็นบทความที่สะท้อนสภาพสังคมความเป็นอยู่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี อยากให้ทุกคนได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านไปปฏิบัติ เพื่อความเข็มแข็งของประเทศชาติของเรา

เขียนเมื่อ 
ความหมายดีมากเลยค่ะ  เพื่อนใครเนี่ย  น่ารักเหมือเพื่อนในกลุ่มเลย
เขียนเมื่อ 
ดีครับ
เขียนเมื่อ 

อยากให้คนไทยช่วยกันน่ะครับกับทฤษฎีพระราชทาน

รักในหลวงครับ

อรอุมา สู่ความดี
IP: xxx.57.176.104
เขียนเมื่อ 

ถ้าทำได้ก็คงจะดีมากเลยนะคะ อยากให้คนไทยช่วยกันเพื่อประเทศของเรา

เขียนเมื่อ 
ถ้าใช้อย่างคุ้มค่าในการใช้ซิมฯ โดยรู้จักประโยชน์และใช้อย่างพอเพียง ก็จะดีมาก
เขียนเมื่อ 
ยกตัวอย่างให้ห็นอย่างชัดเจนทำให้อ่านเข้าใจมาก
เขียนเมื่อ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากจะไม่ขัด ต่อกระแสโลก ยังเป็นปรัชญาที่ทำให้ประเทศ ดำเนินอยู่ได้ด้วยความยั่งยืน ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
เขียนเมื่อ 
จงดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและมีสตินะคับผม
เขียนเมื่อ 
ดีครับ
เขียนเมื่อ 

เขียนเข้าใจง่าย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านง่ายและเข้าใจดีค่ะ เพราะปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นมาในภาคใต้ของประเทศไทยเรา ส่วนหนึ่งก็มาจากการมีซิมการ์ดเกิน 1 อันนี้ล่ะค่ะ
เขียนเมื่อ 
เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก น่าสนใจดีค่ะ