ระบบ IT กับ เศรษฐกิจพอเพียง

Phrakitti
...ในการพัฒนาประเทศนั้นจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน คือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อน ด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั้นสูงขึ้นตามลำดับต่อไป ฯลฯ

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy)  เป็นปรัชญาชี้ถึงการดำรงและปฏิบัติตนของ  ประชาชนในทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ  ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวหน้าต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสแนะแนวทางการดำเนินชีวิต  แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี  ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ  และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น  และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง  และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์  และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ความพอเพียง อ้างถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร  ต่อการมีผลกระทบใดๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน  ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้  ความรอบคอบ  และความระมัดระวังอย่างยิ่ง  ในการนำวิชาการต่างๆ  มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  นักทฤษฎี  และนักธุรกิจในทุกระดับ  ให้มีสำนึกคุณธรรม  ความซื่อสัตย์  สุจริต  และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม  ในการดำเนินขีวิตด้วย  ความอดทน  ความเพียร  มีสติปัญญา  และความรอบคอบ  เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  และกว้างขวาง  ทั้งทางด้านวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดีด้วย

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๙  กรกฏาคม  ๒๕๑๗

"...ในการพัฒนาประเทศนั้นจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น  เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน  คือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อน  ด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง  แต่ถูกตั้องตามหลักวิชา  เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว  จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั้นสูงตามลำดับต่อไป".

"...การถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญ  ให้ค่อยเป็นไปตามลำดับ  ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น  ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว  และเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์"

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นการเสริมพลังให้ประเทศสามารถพัฒนายังคงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์  โดยให้ความสำคัญกับการสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจและความเข้มแข็งรักษาความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติต่างๆ  ตลอดจนสามารถปรับตัวพร้อมการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ได้อย่างเท่าทัน  และนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่เป็นสุขของประชาชนชาวไทยต่อไป. 

ที่มา. http:// sufficiency economy.org

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบ IT กับ เศรษฐกิจพอเพียง

คำสำคัญ (Tags)#program#public#administration

หมายเลขบันทึก: 77597, เขียน: 10 Feb 2007 @ 11:39 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 17, อ่าน: คลิก


ความเห็น (17)

เป็นความหมายที่ดีนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่เขียนมา ถ้าหากคนไทยทุกคนสามารถที่จะนำมาปฎิบัติได้เหมือนกันทุกคนคงจะดี ฉะนั้นเราเป็นคนรุ่นใหม่เราต้องช่วยกันผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม.....ยิ่งเราเริ่มที่จะปลูกฝังตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของชาติคงดูดีกว่านี้เป็นแน่ครับ......พระอาจารย์ว่าจริงไหมครับ
Ranee
เขียนเมื่อ 

นมัสการค่ะ

             เห็นด้วยที่จะต้องพัฒนาจิตใจจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และนักธุรกิจในทุกระดับ  ให้มีสำนึกคุณธรรม  ความซื่อสัตย์  สุจริต  และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม  ในการดำเนินขีวิตด้วย  ความอดทน  ความเพียร  มีสติปัญญา  และความรอบคอบ  เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ไม่ใช่ตามแต่กระแสอย่างเดียว  และคนในชาติต้องช่วยกันยอมรับด้วย

            เช่นการทำความดีต้องช่วยกันออกข่าวให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม ไม่ใช่ออกแต่เรื่องไม่ดีอย่างเดียว

mali
เขียนเมื่อ 

นมัสการค่ะ ความหมายของท่านดีมากค่ะ ทำให้มองเห็นภาพในการประยุกต์ใช้ได้ดี

หมาน้อย
IP: xxx.28.62.245
เขียนเมื่อ 
อ่านแล้วดีจริงครับ
นายบอ
IP: xxx.28.62.245
เขียนเมื่อ 

เข้ากับหลักธรรมควรนำไปใช้ควบคู่กั[บเศรษฐกิจพอเพียง

เอก
IP: xxx.28.62.245
เขียนเมื่อ 
ดีมากเลยครับ
bank
เขียนเมื่อ 

เข้าใจดีครับ

ดีครับ ช่วยๆ กัน สร้างชาติด้วยความพอเพียง
นมัสการด้วยค่ะ  ดีมากเลยค่ะ 

บทความดีมาก รู้จักประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน ใช้ประโยชน์จากหลักของความพอเพียง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากจะไม่ขัด ต่อกระแสโลก ยังเป็นปรัชญาที่ทำให้ประเทศ ดำเนินอยู่ได้ด้วยความยั่งยืน ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
somjate
IP: xxx.133.143.239
เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยมมากๆครับ

เห็นด้วยครับ

กราบนมัสการพระคุณเจ้า

  • กระผมคิดว่าตอนนี้คนไทยมีหลายระดับ คงต้องย่อยความหมายและแนวทางในการปฏิบัติให้กับกลุ่มคนทุกสาขาอาชีพได้ทำเป็นตัวอย่างครับ เค้าจะได้จุนเจือสังคมได้ด้วย
  • เพราะในขณะที่ชาวบ้านพอเพียงแต่นายทุนไม่เพียงพอ ระบบก็ไม่สมดุลครับ
  • กราบขอบพระคุณครับ
นมัสการพระอาจารย์  เศรษฐกิจพอเพียงน่าจะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้

สังคมปัจจุบันเรายังขาดจุดยึดเหนี่ยว เพราะฉะนั้นหากเรานำเรื่องพอเพียงมาใช้ในการดำเนินขีวิตด้วย  ความอดทน  ความเพียร  มีสติปัญญา  และความรอบคอบ  เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะในอนาคตอันไกล้นี้ประเทศไทยยังต้องมีเหตการณ์ไม่คาดคิกต่าง ๆเกิดขึ้นแน่นอน

เห็นด้วยกับพระคุณเจ้าค่ะ ในการที่เราต้องเตรียมรับมือกับเทคโนโลยี รวมถึงด้านต่าง ๆ โดยนำแนวคิดพอเพียงมาปรับใช้