ตอนเช้าบรรยากาศทั่ว ๆ ไป ก็ชื่นมื่นตามประสาคนคอเดียวกันอยู่แล้ว คือส่วนมากก็เป็น blogger ทั้งหลายนั่นเอง แม้จะไม่มากนัก แต่เห็นหน้าก็อ๋อคนนี้ เห็นก็เอ้อคนนั้นทั้งนั้น เล่าเรื่องด้วยภาพดีกว่า

            08 กุมภาพันธ์ 2550 
            15.30 น. 
            รัตน์ทวี อ่อนดีกุล