ไก่เบตง

                ไก่พันธุ์เบตง เป็นไก่พันธุ์ต่างประเทศอีกพันธุ์หนึ่ง ซึ่งเข้ามานิยมกันในประเทศไทย ตอนล่าง เมื่อสมัย 30 กว่าปี ก่อนสงครามมหาเอเชียบูรพา ก็คือ ไก่กวางใส ซึ่งเป็นไก่พันธุ์เนื้อ ที่มีคุณภาพดีเลิศ รสชาติดี เนื้อนุ่ม  ไม่เหนียว กลิ่นหอมชวนรับประทาน และต่อมา ได้เรียกชื่อไก่พันธุ์ ไก่พันธุ์เบตง ตามประวัติความเป็นมาของไก่พันธุ์นี้ เข้าใจว่าเป็นไก่ซึ่งมี เชื้อสายมาจากไก่พันธุ์ แลนซาน มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศจีน เมื่อชาวจีนอพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งในประเทศไทยที่อำเภอเบตง ได้นำเอาไก่พันธุ์นี้มาเลี้ยงด้วย ต่อมาก็แพร่พันธุ์ไปทั่ว     ในจังหวัดยะลา และจังหวัดใกล้เคียง ปัจจุบันไก่พันธุ์นี้จำนวนลดน้อยลง เนื่องจากมีการ อพยพบ้านเรือนบ่อย ๆ และราษฎรบางที่ไม่นิยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรค เมื่อเกิดโรคระบาดขึ้น ทำให้ไก่ตายไปเป็นจำนวนมาก ๆ จนแทบจะสูญพันธุ์

 

ลักษณะที่แท้จริงของไก่เบตง จะมีขนสีเหลืองทอง ทั้งตัวผู้และตัวเมีย ตัวผู้ปากเหลือง อ่อน จงอยปากงุ้มแข็งแรงเป็นพิเศษ ตานูนแจ่มใส หงอนจัก หัวกว้าง ตุ้มหูไม่มี คอตั้งตรง แข็งแรงขนมีสีเหลืองทองที่หัว และค่อย ๆ จางลงไปถึงลำตัว ปีกแข็งแรง ขนปีกมีสีเหลือง อาจมีเส้นดำ 1-2 เส้น  ที่แกนของขนอกกว้างตามลักษณะของไก่พันธุ์เนื้อทั่ว ๆ ไป ขนที่อกและ ใต้ปีกสีเหลืองบางหลังมีระดับขนานกับพื้นดิน ขนหางไม่ดก มีหางไข 1 เส้น ไม่ยาวนัก บั้นท้าย เป็นรูปตัดเห็นได้ชัด ขาใหญ่แข็งแรงพอเหมาะกับลำตัว ขนสีเหลืองผิวหนังแดงเรื่อ ๆ แต่ถ้าเป็น ไก่ตอนจะมีขนดก แข้งสีเหลืองกลมล่ำสัน เกล็ดวางแถวแนวเป็นระเบียบนิ้วเท้าเหยียดตรงแข็งแรง เล็บสีขาวอมเหลือง ตัวเมีย ปลายปากเหลือง โคนปากสีน้ำตาลเข้ม จงอยปากงุ้มแข็งแรง หัวกว้าง ตาแจ่มใส หงอนรูปถั่วสั้นติดหนังหัว คอตั้งแข็งแรงสีเหลืองอ่อน อกกว้างหนา ขนสีเหลืองดก คลุมทั้งตัว หลังมีขนสีเหลืองดกวางแนวขนานกับพื้น ปีกพอเหมาะกับลำตัวแข็งแรง ขนปีกเต็ม มีสีดำประปรายหางดำสีเหลือง ขาแข็งแรงพอเหมาะกับลำตัว ขนสีเหลืองดก แข้งกลมสีเหลือง เกล็ดวางแนวได้ระเบียบนิ้วเหยียดตรง แข็งแรง เล็บสีขาวอมเหลือง คุณลักษณะของไก่พันธุ์เบตง หนังสีเหลืองอ่อน เนื้อนุ่มค่อนข้างเหลือง ไขมันมีน้อย กลิ่นหอมชวนรับประทาน รสชาติอร่อยมาก เป็นที่นิยมบริโภคกันทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ แม้ว่าอายุมากเนื้อก็ยังไม่เหนียวเหมือน ไก่พันธุ์อื่น รสชาติคงที่ขายได้ ราคาดี ในช่วงเทศกาลตรุษจีน จะมีราคาสูงมาก

 

การเลี้ยงดู ไก่เบตงเป็นไก่ที่ชอบอิสระ หากินเป็นอิสระในสนามหญ้าตามบริเวณบ้าน ตามป่าโปร่ง ไม่ชอบการกักขัง อาจจะเป็นเพราะไก่พันธุ์นี้มีลักษณะเป็นไก่ป่าอยู่มาก ราษฎรใน อำเภอเบตงชอบเลี้ยงตามบ้านหรือสวนยางพารา เชื่องมาก ชอบหากินเป็นฝูง ตัวผู้รักลูกมาก บางครั้งเราจะพบตัวผู้กกลูกแทนตัวเมีย ไก่เบตง เป็นพันธุ์ที่เลี้ยงง่าย เจริญเติบโตดี ตัวผู้โตเต็มที่ น้ำหนัก 4.50 - 5 กิโลกรัม ตัวเมียโตเต็มที่ 2.50 - 3 กิโลกรัม อาหาร ได้แก่ มด แมลง ไส้เดือน ตัวปลวก หญ้าสดและผักต่าง ๆ ปลายข้าว ข้าวโพด ข้าวเปลือก  ไม่ชอบอาหารผสม อาหารที่ชอบ มากที่สุดได้แก่ หญ้าสดและผักสด ดังนั้นหากท่านมีพื้นที่ว่างเพียงเล็กน้อย พอที่จะปลูกผัก และหญ้าไว้เลี้ยงไก่เบตง ก็จะเป็นการที่เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริ ให้จังหวัดยะลา จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่แบบพื้นบ้าน  พันธุ์เบตงขึ้นที่หมู่บ้านสันติ อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา เป็นหมู่บ้านอพยพของราษฎรจาก

น้ำท่วม หลังจากสร้างเขื่อนพลังน้ำปัตตานีเสร็จ จังหวัดยะลาจึงมอบหมายให้สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดยะลา จัดทำโครงการนี้อย่างรีบด่วน ซึ่งคาดว่าในโอกาสต่อไปหมู่บ้านสันติ จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ไก่เบตงอีกแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้สถานี บำรุงพันธุ์สัตว์ยะลาผลิตไก่พันธุ์เบตง เพื่อจำหน่ายและจ่ายแจกให้ราษฎร ตามโครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงไก่แบบพื้นบ้านพันธุ์เบตง

 
ความเป็นมา สมรรถภาพการให้ผลผลิต
เป็นไก่ที่พบมากในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา และบางอำเภอในจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นไก่ที่มีเชื้อสายมาจากไก่พันธุ์แลนชาน ของประเทศสาธารรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
น้ำหนักแรกเกิด 41.95 กรัม
น้ำหนัก 4 สัปดาห์ 198.15 กรัม
น้ำหนัก 8 สัปดาห์ 589.91 กรัม
น้ำหนัก 12 สัปดาห์ 1,017 กรัม/h3>
น้ำหนัก 16 สัปดาห์ 1,573.3 กรัม /h3>
เริ่มไข่เมื่ออายุ 169 วัน
 หมายเหตุ : เบตงมีอะไรน่าสนใจอีกเยอะน่ะค่ะ  เอาไว้โอกาสหน้าจะหาข้อมูลมาคุยกันใหม่ค่ะ  และข้อมูลเรื่องไก่เบตงได้มาจากกรมปศุสัตว์จังหวัดยะลาค่ะ