ดิฉันเคยบันทึกเรื่องร้านยาและการดูแลผู้เป็นเบาหวานมาแล้ว (อ่านที่นี่) ความก้าวหน้าเมื่อพูดคุยกับ sponsor แล้ว เราต้องปรับแผนและโปรแกรมใหม่ ไม่ได้ focus ที่ร้านยาคุณภาพ ยังไงก็ลองทำไปก่อน

เดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ ทีมงาน รพ.เทพธารินทร์ร่วมกับบริษัท แอ๊บบอตฯ (Abbott Nutrition) มีแผนจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับร้านยา เพื่อให้คนทำงานร้านยามีความรู้และร่วมมีบทบาทในการป้องกันและดูแลผู้เป็นเบาหวาน

การประชุมครั้งนี้ใช้เวลา ๑ วัน มีทั้งการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้เรียนรู้วิธีการตรวจ capillary blood glucose รู้วิธีการประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน เรียนรู้สัดส่วนอาหารแต่ละประเภท การจัดอาหารลงจานสุขภาพ การอ่านฉลากอาหาร ตลอดจนการตรวจและดูแลสุขภาพเท้า มีเวลาเพียงวันเดียวก็ได้ขนาดนี้ ถ้าโปรแกรมนี้ “work” ค่อยขยายเนื้อหาและขยายวงต่อไป

เจ้าภาพจะทำหน้าที่ recruit คนมาเข้าประชุม ทีมงานของเรารับผิดชอบจัดทำโปรแกรมและดำเนินการ จะได้ผลอย่างไรบ้าง ต้องติดตามค่ะ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐