ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ การจัดประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (Prince Mahidol Award Conference 2007) ในหัวข้อ “การเข้าถึงเทคโนโลยีด้านสุขภาพ สำหรับโรคที่ถูกมองข้ามและคนที่ถูกละเลย” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2550 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 ทั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาฯ เสด็จเปิดงานประชุมดังกล่าว วันนี้จึงนำภาพบรรยายกาศการประชุมมาฝาก
สำหรับท่านที่สนใจรายละเอียด สามารถดาวน์โหลด PowerPoint presentation ได้ที่

http://www.pmaconference.org/

   

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาฯ เสด็จเปิดงานประชุม