GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

แผนกลยุทธ์

SWOT Analysis

   วันนี้ได้ไปประชุมที่โรงแรม  เฮอร์มิเทจ  เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง  โอกาสพัฒนาและปัญหาอุปสรรคในการทำงานของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ซึ่งก็ได้ใช้ความรู้ในการประชุมครั้งนี้จากที่     ทีมอาจารย์หาญชัย  สอนพอดีจึงขอขอบพระคุณอาจารย์ไว้  ณ  โอกาสนี้ด้วย  

     จากการทำ  SWOT  Analysis  ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นสำคัญในโรงพยาบาลที่จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตเพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กรและเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวไทย

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): สม.4
หมายเลขบันทึก: 76978
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)