วันนี้ชาวบ้านจำนวน 15 คนของหมู่ที 4 บ้านหมาก ตำบลบ้านเพิง  ต้องการทำปุ๋ยหมักเอาไว้ใช้เอง เลยรวมกลุ่มกันขึ้นมาภายใต้การนำของผู้ใหญ่ โสภณ ยืนยัน ทำปุ๋ยหมักโดยเชิญพนักงานราชการ คือคุณณภัทร อินนุพัฒน์ และคุณนิพจน์ คงจังหวัด นักวิชาการเกษตร จังหวัดตรัง ไปให้คำแนะนำในขั้นตอนการทำเพราะที่ผ่านมาได้ทำไปบ้างแล้วเห็นว่าสามารถทำให้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว วัสดุก็มีอยู่แล้วในหมู่บ้าน นอกจากนี้พืชที่ได้ทำการทดลองใส่ปุ๋ยหมักแล้วสวยงาม มีราคาจึงหันมาให้ความสำคัญกับการทำปุ๋ยหมักมากขึน

กิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก