เรื่องดีวันละเรื่อง : (11) มูลนิธิชัยพัฒนา

         ใคร ๆ ก็รู้ว่า  มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งขึ้นโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   มีสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ เป็นองค์ประธาน   ดร. สุเมธ ตันติเวชกุลเป็นกรรมการและเลขาธิการ   มีเป้าหมายเพื่อ "ชัยชนะแห่งการพัฒนา"    ดูรายละเอียดได้ที่ www.chaipat.or.th

         ผมจะไม่เล่าเรื่องราวของมูลนิธิชัยพัฒนา   เพราะมีอยู่ในเว็บไซต์และในเอกสารของมูลนิธิฯ อยู่แล้ว   ผมจะเล่าความประทับใจจากการตามเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ที่ทรงนำกรรมการรางวัลนานาชาติ  มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ไปเยี่ยมชมกิจการ   โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   กับโครงการพัฒนาดินด้วยหญ้าแฝกที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   ทั้ง 2 โครงการอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี

         ไปเห็นแล้วผมเกิดความรู้สึกว่า   นี่คือการวิจัยเพื่อการพัฒนาบ้านเมืองระดับรากหญ้าที่แท้จริง   เป็นการวิจัยที่เน้นใช้ธรรมชาติแก้ไขปัญหาธรรมชาติ   โดยโครงการแรกมุ่งแก้ปัญหาน้ำเสีย   โครงการหลังมุ่งแก้ปัญหาดินเป็นดาน   ทั้ง 2 โครงการสร้างความรู้ขึ้นมากมาย   รวมทั้งสร้างบัณฑิตปริญญาเอก - โท ด้วย   โครงการแรกสร้างกว่า 350 คน

         ผมมองว่าทั้ง 2 โครงการเป็นการวิจัยและพัฒนาเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ   เป็นแนวทางศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนา   จึงขอเสนอให้โครงการ BRT เข้าไปเชื่อมโยง   เอานักศึกษาระดับปริญญาเอก - โท ของโครงการ BRT เข้าไปตั้งและตอบโจทย์วิจัย   ซึ่งแม้แต่คนที่ไม่ค่อยมีความรู้อย่างผมยังนึกออกตั้งหลายโจทย์หัวหน้านักวิชาการขอองโครงการแหลมผักเบี้ยคือ ศ. ดร. เกษม  จันทร์แก้ว ที่พวกเราคุ้นเคยกันดี

วิจารณ์  พานิช
 6 ก.พ.50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#เรื่องดีวันละเรื่อง#มูลนิธิชัยพัฒนา

หมายเลขบันทึก: 76966, เขียน: 07 Feb 2007 @ 16:57 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)