สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

7 กุมภาพันธ์ 2550

.
.
. 
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย บันดาลให้อาจารย์จีระ และครอบครัว
.....
ประสบแต่ความสุข มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
.....
สดชื่นแจ่มใส และมีทรัพย์รุ่งเรืองตลอดไป
.....
.
.
.
.
เมื่อเช้าวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550
.....
พวกเราเหล่าทีมงาน Chira Academy
.....
และเจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
.....
เข้ากราบอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
.....
ของ ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์
.....
กันอย่างพร้อมพรั่งด้วยบรรยากาศที่สุขสันต์
.....
ของหมู่มวลดอกไม้ยามเช้าตรู่
......
.
.
.
.
.
By Mam