โครงการป้องกันแก้ไขการค้ามนุษย์และคุ้มครองเด็กสตรีที่ถูกทารุณ

ปัญหาใกล้ตัวที่ หลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัว

                   เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์  2550  ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองได้จัดอบรมตามโครงการป้องกันแก้ไขการค้ามนุษย์และคุ้มครองเด็กสตรีที่ถูกทารุณ ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงพยาบาลระนอง ที่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการจัดอบรมถึง 2 วันเนื่องจาก การอบรมจะเป็นในรูปแบบกรอภิปรายกลุ่มย่อย เปิดเวทีสนทนาและร่วมหาแนวทางช่วยเหลือพบเด็กและสตรีที่ถูกทารุณ ซึ่งหากมองแล้วนี่เป็น...     "ปัญหาใกล้ตัวที่ หลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัว " สำหรับตน แต่เนื่องจากเราเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (หมออนามัย) ที่ถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชน เราจะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไร เมื่อเกิดกรณีเหล่านี้ขึ้น หรือจะมองข้ามมันไปเพียงเพราะ ปัญหาที่เกิดไม่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรง ????

                  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 วันแรกของการอบรม เริ่มด้วยสถานการณ์ปัญหาด้านเด็กและสตรีที่ถูกกะทำทารุณ และเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง โดยอาจารย์สุลีลา จันทนู หนึ่งในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดระนอง โดยท่านได้เปิดเผยข้อมูลบางส่วนว่า ปัญหาเหล่านี้ เป็นปัญหาที่เรื้อรังมายาวนาน หากแต่ถูกปกปิดข้อมูลเอาไว้และในฐานะที่ ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำนัก ท่านกล่าวได้น่าประทับใจว่า....

"โรงเรียนบ้านสำนักเป็นโรงเรียนที่มีปัญหา ท่านพร้อมที่จะเปิดเผยปัญหา เพราะเมื่อมองเห็นปัญหาก็จะรู้ว่าควรหาแนวทางแก้ไขอย่างไร แต่หากแอบซ่อนปัญหาไว้ มันก็จะไม่มีทางแก้ไข หลายต่อหลายโรงเรียนแก้ไขปัญหาโดยการ ไล่ เด็กนักเรียนออก ซึ่งนั้นหมายถึงการปัด ปัญหาไปให้ไกลจากตัวเอง.. แต่ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาเลย"

             และต่อกันด้วยการอภิปรายกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและสตรี และปัญหาการค้ามนุษย์ โดย คุณ ศสิธร แม้นนทนันท์ วิทยากรจาก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่ได้แนะนำแนวทางในการดำเนินงาน หรือกระบวนการที่ต้องดำเนินสำหรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์หมายเลยโทรศัพท์อัตโนมัติ สายด่วนพัฒนาสังคม กด 1300

               ช่วงบ่ายเริ่มด้วยการพูดถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสตรี โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามถึงปัญหาและข้อสงสัยในกรณีที่เคยพบเจอ โดย วิทยากรจากจากสำนักงานอัยการจังหวัดระนอง และประเด็นที่ถูกกล่าวถึงมากคงหนีไม่พ้นกรณี ของหญิงที่ถูกสามีตนเองทำร้าย ว่าควรทำอย่างไร  ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมอบรมก็มีความแตกต่างหลากหลายออกไป แต่ท้ายที่สุดก็คือควรให้ทางผู้เสียหายมีการแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้ อย่างน้อยๆ ก็เป็นการปรามไว้ในระดับหนึ่ง

มีคำกล่าวทิ้งท้ายน่ารักแบบสั้นๆว่า.. "อัยการเป็นที่พึ่งของประชาชน"

                 ปิดท้ายรายการของวันนี้ด้วยเวทีสนทนาแนวทางการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กและสตรี ของศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลระนอง โดยคุณราตรี มังสาทองโดยทางศุนย์ได้เริ่มก่อตั้งและดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และได้เล่าถึงกระบวนการดำเนินงานของศุนย์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งศุนย์พึ่งได้ ในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งของจังหวัดระนอง ซึ่งจะมีการประชุมกลุ่มกันต่อในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 (หรือวันที่สองของการประชุม)

                  สำหรับในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ก็เป็นกระบวนการของการแบ่งกลุ่มระดมความคิดในการกำหนดแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กและสตรีในพื้นที่ โดยแบ่งกลุ่มจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอ และให้มีการนำเสนอ รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม โดยจะเห็นได้ชัดว่าแต่ละคนพยายามสะท้อนถึงความต้องการที่จะเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือคุ้มครองเด็กและสตรีในพื้นที่ของตน มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการสร้างเครือข่ายในชุมชน ในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น..

อรุฎา  นาคฤทธิ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า_เรื่องราวของอรุฎา

คำสำคัญ (Tags)#หมออนามัย#นักวิชาการสาธารณสุข#เด็กและสตรี#ศูนย์พึ่งได้#เก็บตกจากการประชุม

หมายเลขบันทึก: 76974, เขียน: 07 Feb 2007 @ 17:47 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 13, อ่าน: คลิก


ความเห็น (13)

อำนวย สุดสวาสดิ์
IP: xxx.113.71.8
เขียนเมื่อ 

น้องเปิ้ล ครับ

 1. ขยันจังเลย
 2. ยังไม่มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ แต่จากที่อ่านก็ชอบคำพูดของ ผอ.โรงเรียนบ้านสำนักครับ ใช่ๆ
 3. รักษาสุขภาพด้วยนะครับ ช่วงนี้งานยุ่งๆ นะครับ
อั้ม คุณนายสุดฤทธิ์
IP: xxx.188.48.17
เขียนเมื่อ 

ไม่เคยคิดว่าเป็นปัญหาไกลตัวนะเปิ้ล เช่นการทำทารุณในครอบครัว ซึ่งก็ยังมีอยู่เหมือนที่เราทุกๆ คนในข่าว ได้อ่านในหนังสือพิมพ์หน้า 1 ซะด้วยก็เกือบจะทุกวัน เพียงแต่ผู้ถูกกระทำไม่ทราบทางแก้ปัญหา ได้แต่อดทน อดทน ซึ่งจริงๆ แล้วถ้าหาก การประชาสัมพันธ์ เหมือนที่นำผู้ปฏิบัติงานไปอบรม สัมมนากันบ่อยๆ และเผยแพร่ความรู้ไปอย่างทั่วถึง (อันนี้ต้องพูดบ่อยๆ ว่าประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ ตลอดจนความรู้ที่ได้รับไม่ไปอยู่ในแฟ้มของสำนักงานหรือ หนังสือกองไว้บนโต๊ะเพราะจะเก็บไว้ทำผลงานหรอกนะ)และบอกว่าการร้องเรียนไม่ได้ยุ่งยาก ไม่ได้ใช้เวลานานเหมือนที่ประชาชนคิด อั้มว่ามันคงยากนะเปิ้ลจนกว่า การศึกษาพื้นฐานของประเทศจะพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียม ถึงจะยากหากได้เริ่มต้นวันนี้ ตอนนี้ และที่ตัวเราอย่างเต็มใจ เต็มที่ ก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนสู้เสมอ

รักนะบอกอย่างเคย

อั้ม คุณนายสุดฤทธิ์
IP: xxx.188.48.17
เขียนเมื่อ 

ต๊าย...... อ่านแล้วกำลังคอมเม้นสุดฤทธิ์ คลิกบันทึก นึกว่าเราซิงบลอคหน้านี้ปรากฏว่าอำนวยตัดหน้าอั้มไปแล้วคะเพื่อนขา

อธิบายอีกหน่อยนะคะว่าอั้มอ่านคะเพื่อน และไม่ได้หลงประเด็นแต่อั้มแสดงความคิดเห็นคะ จะแลกจะเปลี่ยนได้หรือไม่ได้อันนี้แล้วแต่เพื่อนพิจารณาเอาเองนะคะ

ต๊าย ..... ปล่อยไก่เข้าป่าไปหลายตัวเลย

อำนวยใจร๊ายยยย

อำนวย สุดสวาสดิ์
IP: xxx.113.71.8
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อั้ม

 1. อั้มน่าจะสมัครสมาชิก GotoKnow แล้วเขียนบันทึกเกี่ยวกับงานที่ทำบ้างนะครับ จะได้ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้คนทำงาน" ตามที่ G2K ตั้งไว้
 2. เห็นเข้ามาแสดงความคิดเห็นบ่อยๆ และมีประโยชน์มาก ถ้าทำได้ลองเขียนบันทึกบ้างก็ดีนะ เขียนได้อยู่แล้วใช่มั๊ย? อยู่ที่ว่า จะเขียนหรือไม่เขียนเท่านั้นเอง
 3. ว่ายังไง?
เขียนเมื่อ 
แวะเข้ามาเยี่ยมค่ะ ได้อ่านเรื่องราวการประชุมเหมือนได้เป็นผู้เข้าประชุมยังไงยังงั้น สังคมทุกวันนี้เต็มไปด้วยอันตรายรอบตัวหากราไม่ระมัดระวังตัว ปัญหาต่างๆก็จะตามมา ดิฉันเห็นควรให้ขจัดพวกค้ามนุษย์ให้สิ้นซากไปเลย
 • ขอบคุณเพื่อนอั้มที่เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 • เห็นด้วยกับคุณอำนวยนะที่เพื่อนอั้มน่าจะสมัครสมาชิก GotoKnow แล้วเขียนบันทึกเกี่ยวกับงานที่ทำบ้าง อาทิ วันนี้มีลูกค้า มาซ่อมคอมแบบนี้ เจอปัญหาจากการใส่หมึกรุ่นนั้น รุ่นนี้ ฯลฯ จะได้เป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามาอ่านด้วย
 • ขอบคุณ เด็กอนามัย ที่เข้ามาเยี่ยม และให้ความเห็นคะ
เขียนเมื่อ 

 ขอบคุณที่ไปเม้นครับ

blogนี้ ผมเปิดทิ้งไว้ทั้งวันเลยครับ

 ใจมันโดนเพลง นะครับ


คงไม่ว่าอะไรนะครับ ที่เปิด blogแช่ไว้

 • ขอบคุณ ตาหยู ที่ชื่นชอบเสียงเพลงประกอบใน Blog คะ
 • จะบอกว่าเป็นเพลงที่เจ้าตัวเองชอบมั๊ก มาก เหมือนกันคะ
เขียนเมื่อ 
เปิ้ลๆ เห็นรูปอั้มป่าวอะ อำนวยจ๋าอยากจะบอกเจ็บหัวมากมาย เราทำแล้วงงอะ
อำนวย สุดสวาสดิ์
IP: xxx.113.70.73
เขียนเมื่อ 

อ้าว...สวัสดีครับ อั้ม

 1. เห็นครับเห็น...
 2. เจ็บหัวมากมาย เดี๋ยวก็หายเอง...
 3. ยินดีมากเลยที่อั้มเป็นสมาชิก GotoKnow แล้ว
เขียนเมื่อ 
วันนี้ตามมาฟังเพลงอีกครับ
เขียนเมื่อ 

เปิ้ล เรื่องที่บอกให้อั้มช่วย จนป่านนี้ก็ยังไม่ได้ทำและคิดว่าคุณคนนั้นเค้าคงเข้าใจไปแล้ว เรื่องเพลงอั้มเปลี่ยนไปอ้อนวอนให้อำนวย ช่วยแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอำนวยจะช่วยเหมือนเรื่อง เจ็บหัวมากมายรึเปล่า... เค้าบอกเดี๋ยวก็หายเองนะ

 • เป็นข้อๆ เป็นแล้วนะ
 • วันนี้มาระนองกี่โมงหละป่านนี้ยังออนไลน์นะคะคุณเพื่อน
 • เพื่อนอั้ม...   ถามถูกคนแล้วหล่ะ -> "อำนวย... ช่วยคุณได้" อิอิ
 • ส่วนเรื่องไประนองคงเข้าไปช่วงเย็นหลังเลิกงานเพราะ... เพื่อนเปิ้ลเป็นคนดี ไม่หนีเที่ยวเวลา..ราชการ