MT 14 : Happy Moving Theater ครั้งที่ 5 หน่วยช่าง ที่น่าทึ่งของรพ เชียงรายฯ


ทีมคุณลิขิต บอกว่า น่าอัศจรรย์ งานช่างมี 5 ส ที่เยี่ยม

<h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">6 กพ 2550 </h4> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">คุณเอื้อ พี่สุภัค พี่พัชรี  คุณอำนวย   หมอหน่อย ดร.สง่าคุณลิขิต หนูนา น้องเล็ก และน้องอิ๋มทีมเชียร์และฟัง คุณเฮม น้องน้อย OPD เด็ก ช่างกล้องฝ่ายโสต</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">   หมอหน่อยคิดในใจระหว่างน้งรถมาจากเชียงใหม่กับพี่พัชรี ว่าลืมประสานทีมช่างก่อน  น้องอิ๋มเธอได้แก้ไขโดยรีบแจ้งตอนเช้าวันนี้  ผลจะเป็นอย่างไร ช่างจะอนุญาติให้เราเยี่ยมไหม สงสัยอาจจะงด    </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">แต่ก็เร่งลุงขับรถของศูนย์มาเลเรียว่าไม่ต้องรีบนะ (แฮ่ม)  แต่เร็วหน่อยให้หมอทันประชุม 3 โมงก็จะดีมาก</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ขอบคุณ  ลุงคนขับค่ะ เรา 2 คนมาทันเจอ พี่สุภัค ระหว่างทางเดินไปหน่วยช่าง    เมื่อทีมเราเดินเข้าไปใน   ในห้องช่าง  ห้องทำงานที่สะอาด เป็นระเบียบ   5 ส ยอดเยี่ยม เราพบทีมช่าง นั่งรอเรากันเต็มห้อง </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">หัวหน้า บุญศรีแนะนำหน่วยงานและทีม </h4> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">เธอออกตัวว่าพูดไม่เก่งแต่เล่ารายละเอียดเชิงลึกได้เป็นฉากๆ</p> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h4> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ประมาณ 20 นาทีแรก เป็นช่วงสงบเหมือนทุกครั้ง  เราได้การตอบสนองจากตัวผู้ปฎิบัติจริง ที่เบาบางมาก</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">หัวหน้าได้ช่วยคุณอำนวย เต็มที่ในการกระตุ้น  มาได้ผลช่วงหลัง    ผลัดเล่ากันใหญ่  ตั้ง 9 เรื่อง    ฟังแล้ว  ทุกเรื่องดีหมด เลย</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> แต่เรื่องที่  จำได้มากสุดมี 3 เรื่องคือ </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">   </p> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ช่างมีการ ราวน์วอร์ด และสถานที่ทั้งโรงพยาบาลด้วย </h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h4> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">โอ้โฮ เพิ่งรู้นะเนี่ย เหมือน Grand round ของแพทย์พยาบาลเลยค่ะ</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">หัวหน้าหมวด 7 คน Round ตึกต่างๆ เดินกันเป็นกลุ่ม ด้วยกันทุก 2 เดือน ใช้เวลาตลอดวันในการเดินดู มีตารางบนผนังห้องแบ่ง โซนชัดเจน ว่า จุดนี้ โซนนี้จะเยี่ยมเดือนไหน </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">เมื่อครบปี แต่ละโซนจะได้รับการดูแล 1 ครั้งใน Grand round </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> เป็นการประกันคุณภาพว่าหน่วยช่างจะดูแลเชิงป้องกันให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของโรงพยาบาล ดูแลโดยจุดมุ่งหมายอยู่ที่ ไม่รบกวนการบริการผู้ป่วย ขอเจ้าหน้าที่ที่ประจำตามตึกมาเดินดูด้วยกันปีละครั้งเท่านั้นครับ</p> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">    </h4> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">เรื่องที่ 2   ฝ่ายดูแลท่อน้ำ ประปา </h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h4> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ทีมที่รักษาการอุดตันของท่อ แต่นำมาสู่การทำงานเชิงป้องกันการตันของท่อ ก่อนเกิด </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ลุงจะเกษียนแล้วแต่มี Tacit Knowledge ที่ต้องถ่ายทอดต่อมากมาย ลุงเล่าด้วยความเป็นกังวลว่า เวลาพวกเราเอาของบางอย่างทิ้งผิดที่ ผิดทาง  เรื่องนิดเดียวกลายเป็นปัญหาใหญ่ยิ่ง  ผ้าอนามัยอุดตันท่อส้วม เศษซี่ไม้กวาด   เศษไม้ที่หัก อันเล็กๆ เนี่ยสำคัญมาก  ตกใส่ท่อน้ำทิ้ง  ท่อตันได้เลย ไม้กวาดก้านมะพร้าวเนี่ย ต้องเอาออกจากห้องน้ำเลย ไม่ควรใช้ </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ขยะเล็กๆ  ทำให้ลุงเป็นห่วงเพราะมันทำให้เกิด เรื่องใหญ่ขนาดต้องแกะฝ้าเพดานของหน่วยต่างๆ ทั้งผืน ตัดท่อ หลายๆจุด หาจุดตัน กว่าจะเจอ เสียหายไปอีกเยอะ </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">3 ข้อมูล ช่างลงข้อมูลเอง</h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></h4> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ทุกวัน มือที่แข็งแรงทำงานหนัก ถนัดซ่อมถนัดสร้าง ไม่น่าเชื่อว่านำมาทำงานละเอียด  มาเขียน เก็บข้อมูล ลงรายงานจัดหมวดหมู่  ทึ่งไหม </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ที่น่าสนใจมากก็คือ เก็บงานจนสรุปเป็นงานประจำเดือนไว้ทุกเดือน  หัวหน้าบอกเราว่าอยากให้พวกทีมเยี่ยม ดูมาก หยิบมาดู เป็นบันทึกเล่มขนาด A4ปึกหนาประมาณ 1 นิ้ว  ต่อ 1 เดือน</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ยังมีเรื่องดี ๆ ที่ทีมคุณลิขิตจะเอามาฝากพร้อมรูปอีกค่ะ  ซึ่งทีมเราจะรวบรวมเป็นจุลสารเผยแพร่ข่าวดีใน รพให้พวกเราได้อ่านโปรดติดตามต่อไป เช่น</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ช่างแอร์ โรงพยาบาลที่ดูแล แอร์ตั้ง 576 เครื่อง  เล่าและตอบชนิดรู้และเข้าใจงานของตนอย่างลึกซึ้ง บอกได้ด้วยว่า จุดยากอยู่ที่ห้องผ่าตัด </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">งาน 5 ส ที่เล่าแล้ว ทีมคุณลิขิต บอกว่า น่าอัศจรรย์ งานช่างมี 5 ส ที่เยี่ยม</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ช่วยเช็คเครื่องมือ วัดความดันให้อนามัย ซ่อมให้ตวย</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">รับงานจัดซื้อจัดจ้างมาทำเอง แทนพัสดุ การซ่อมที่ต้องรอสั่งของรอจัดซื้อจัดจ้างจากพัสดุ  ไม่ต้องรออีกต่อไป บอกตึกต่างๆได้เลยว่าจะซ่อมเสร็จเมื่อไร จะได้ใช้เมื่อไร ซึ่งเมื่อก่อนบอกไม่</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">และยังมี  นวัตกรรม เชิงป้องกันอีกเพียบ เช่น</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">การประดิษฐ์ Nursing call ราคาประหยัด ราคา 6000 ต่อชุด ราคาต่างประเทศ เป็นหลายหมื่น</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">การประดิษฐ์ ระบบกักฝุ่นที่โรงซักฟอกที่ทำให้ฝุ่นสีฟ้าที่บนฝ้าเพดานที่เคยมีเต็มลดลงจนแทบไม่เหลือ ปอดเจ้าหน้าที่โรงซักผ้าของเราคงสะอาดขึ้นเยอะ</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ที่น่ารักมาก ตบท้ายคือการเน้นส่งเสริมสุขภาพ  มีการเล่นกีฬาภายในหน่วย  ทุกพุธ  แบ่งเป็น 3 ทีม  มี แข่งขันกัน แข่งประจำปีที่  ทีมชนะทุกคนได้รองเท้ากีฬาคนละ 1 คู่ </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ของรางวัลน่ารัก   เป็นรางวัล ที่ไม่แพง ซื้อเองก็ได้  แต่ใครๆ ก็อยากรองเท้าชนะเลิศ ได้เอามาใส่โชว์ น่าภูมิใจเนาะ </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <table border="0" align="center"><tbody>

 ติดตามภาพบรรยากาศที่ห้องช่างกันหน่อยนะคะ      

</tbody></table> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">เชิญคลิกเข้าไปชม Moving Theater ที่ผ่านมาคะ </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ครั้งที่ 1 ห้องปฏิบัติการกลาง</h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">          http://gotoknow.org/blog/Rawiwanlife/72215/</h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">           http://gotoknow.org/blog/Rawiwanlife/72005/    </h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">          http://gotoknow.org/blog/Rawiwanlife/72002/</h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> ครั้งที่ 2ห้องทันตกรรม http://gotoknow.org/blog/Rawiwanlife/73485/ </h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ครั้งที่ 3 เวชกรรมฟื้นฟู http://gotoknow.org/blog/Rawiwanlife/74159/</h4> <h4 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ครั้งที่ 4 พรส- ฝ่ายพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขhttp://gotoknow.org/blog/Rawiwanlife/75744/ </h4></p></span>

หมายเลขบันทึก: 76808เขียนเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2007 08:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:47 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

ดีใจที่สำนักงานช่างให้ความร่วมมือดีมากกกกกก  ถึงมากที่สุด  อยากกลับไปเยี่ยใหม่เร็วๆๆๆๆ จัง  ตอนแรกหัวหน้าบุญศรีบอกว่าไม่มีเรื่องดีๆ จะพูด แต่พอพูดจริงๆ มีตั้งหลายเรื่อง 

งานนี้นะเจ้าตัวเล็กปลื้มมากๆๆ เสียงตอบรับจากงานช่างดีมาก ไม่คิดไม่ฝันว่าโทรไปขอเข้าMoving Theater ครั้งนี้งานช่างตอบรับทันทีที่ขอเข้าไปในพื้นที่ บรรยากาศอบอุ่น เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในนี้มีตั้งมากมายที่เราไม่รู้ ขอบอกๆว่าเจ้าตัวเล็กเกือบจะดับเพราะทำงานพลาดเอง แต่ก็ผ่านฉลุยเพราะแรงใจ แรงพลังที่มันขับมาจากความศรัทธาในงานของเรา และแรงศรัทธาที่มีต่อคุณหมอ ทำให้งานครั้งนี้เป็นบทเรียนที่ดีมากๆกับเจ้าตัวเล็ก เจ้าตัวเล็กขอขอบคุณทีมงานMoving Theater ที่ติดสอยห้อยตามกันไปตลอดทุกๆงานคะ และขอขอบคุณมากๆกับความร่วมมือจากงานช่าง และ ขอเป็นกำลังใจให้งานช่างได้มีพลังที่จะร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาระบบงานต่อไปคะ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท