อีกครั้งกับการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

ได้รับมอบหมายจากท่านเกษตรอำเภอสิชล (นายพยงค์ ยอดไสว) ให้ทำหน้าที่นี้แทนในฐานะคณะทำงาบริหารงานจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับอำเภอ
  • อีกครั้งหนึ่งกับการทำหน้าที่วิทยากรในการชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2550 ได้รับมอบหมายจากท่านเกษตรอำเภอสิชล (นายพยงค์  ยอดไสว)  ให้ทำหน้าที่นี้แทนในฐานะคณะทำงานบริหารงานจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับอำเภอ  ที่จะต้องชี้แจงทำความเข้าใจวิธีการจัดเก็บแก่ผู้จัดเก็บข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้าน  กรรมการชุมชน  สมาชิก อบต. และอาสาสมัคร ที่แต่ละหมู่บ้านคัดเลือกให้เป็นผู้จัดเก็บ
  • 6 ก.พ.2550 เวลา 08.20 น. ผมเดินทางถึงที่ว่าการอำเภอสิชล  ก็ตรงไปที่หอประชุม มีการลงทะเบียนผู้เข้ารับการชี้แจง  ต่างทะยอยลงทะเบียนกัน วันนี้มีการชี้แจง 2 รอบ  รอบแรกมี 4 ตำบล รอบบ่าย 5 ตำบล 
  • สำนักงานพัฒนาชุนอำเภอสิชล ซี่งมีหน้าที่ประสานงานการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ทุกครัวเรือนเป็นประจำทุกปี สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

 

นายสวาท  อรุณรังษี พัฒนาการอำเภอสิชล นำทีมวิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอ  สำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสิชล ชี้แจงการจัดเก็บฯ

คุณจรรยา เพ็ชรช่วย นักพัฒนาชุมชน 6 ว

คุณเกษมสันต์ ชูคง  นักวิชาการสาธารณสุข 7

คุณอารมณ์ เทพจินดา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 5

เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บข้อมูล

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมการเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#ร่วมแรง

หมายเลขบันทึก: 76804, เขียน: 07 Feb 2007 @ 08:05 (), แก้ไข: 17 May 2012 @ 10:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)