กัลยาณมิตร  คือ โชคของชีวิต    คนเราเกิดมา หากมีเพื่อนที่เอาใจใส่ทุกข์  สุข  ยินดีที่จะร่วมเป็นร่วมตาย  กอดคอต่อสู้ในสิ่งที่เชื่อมั่นร่วมกัน  ไม่ทอดทิ้งกันในยามตกต่ำ  สนับสนุนในยามที่รุ่งเรือง  เพื่อนเช่นนี้  แม้จะมีเพียงคนหรือสองคนก็คงจะวิเศษ กว่าการมีเพื่อนมากมาย  แต่จะหาที่ใส่ใจกันอย่างจริงใจสักคนแทบไม่ได้  สภาพสังคมส่วนมากที่เราพบเห็นอยู่ในปัจจุบันก็จะเป็นเช่นนั้น  ทุกคนมีเพื่อนมากขึ้นกว่าสังคมในอดีต  เนื่องจากสภาพการเปิดกว้างของสังคมและความเจริญของเครื่องไม้เครื่องมือ  แต่เคยคิดบ้างไหมว่าในจำนวนเพื่อนมากมายนั้น  เรามีเพื่อนแท้ที่เป็น กัลยาณมิตร  จริงๆ สักกี่คน