พี่   แล้วคนเปลี่ยนไต นี่จะอยู่นานได้กี่ปี    

ฉันนึกถึงน้องเพื่อนร่วมโรคของฉันที่ ขอนแก่น   เราคุยกันในวันหนึ่ง 

  ฉันหยุดคิด  สะดุดใจว่า   

  เรากำลังถามหาความตายและอยากรู้อนาคต หรืออย่างไร

         คำถามนี้ ฉันคิดว่า เราควรจะไปถามใครดี   ฉันเคยค้นในอินเตอร์เนทดู  มีคำถามแบบนี้มากมาย และคำตอบที่ได้ มันก็กลับมาที่ ตัวของเราเอง  ที่ต้องค้นเองให้เจอ   ........คำตอบมันอยู่ที่ตัวเรา

     ถ้าว่าตามที่  คัดลอกมา    ถ้าเป็นผู้เปลี่ยนไต และได้ไตมาจากญาติ  สายตรง  ก็มีโอกาสที่จะอยู่ได้นาน กว่า ผู้ที่ได้ไตบริจาค    แล้วแต่การใช้ชีวิตของผู้ป่วย  อาหาร  อารมณ์  การออกกำลังกาย  แต่ก็มีสถิติ ที่ผู้ป่วยเปลี่ยนไตก็สามารถ มีชีวิตยืนยาวได้นาน ต่อไปถึง  20 ปี  หรือมากกว่านั้น  ก็มี  

 

               

ปกติแล้วเราไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าหลังจากปลูกถ่ายไตแล้วผู้ป่วยจะอยู่ได้นานเท่าไร เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการอยู่นานของไตใหม่ แต่สามารถประเมินคร่าวๆ ได้ว่า ถ้าเป็นไตจากญาติพี่น้องจะอยู่ไ้ด้นาน 75% ในเวลา 5 ปี หมายความว่าผู้ป่วย 100 คนที่ได้รับการปลูกถ่ายไตจากญาติพี่น้องเมื่อผ่านไป 5 ปี ไตที่ปลูกถ่ายไปใหม่จะยังคงใช้ได้อีก 75 คน ที่เหลือ 25 คน ส่วนใหญ่จะต้้องกลับไปฟอกเลือดใหม่ แต่ถ้าเป็นไตที่ได้รับจากผู้บริจาค จะอยู่ได้ 60% เมื่อเวลาผ่านไป 5 ปี

โดย  อนุกรรมการ สมาคมโรคไต  เมื่อ 2003-02-05 09:19:46

 

ความคิดเห็นที่ 2

สำหรับข้อ 2 โดยทั่วไปแล้ว ถ้าได้รับไตจากผู้ป่วยที่มีอายุมาก จำนวนเนื้อไตที่ใช้งานได้จะน้อยกว่าเนื้อไตจากผู้ที่มีอายุน้อยกว่า แต่ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการปลูกถ่ายไต แต่อาจจะมีผลต่ออายุของไตใหม่ที่ได้รับเข้าไป ข้อ3 เมื่อปลูกถ่ายไตแล้วผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ แต่ต้องพบแพทย์เป็นประจะเพราะผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงหลา่ยอย่างเพิ่มขึ้นจากการกินยากดภูมิ เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือดสูง การติดเชื้อ และการเกิดมะเร็ง

   

                คำตอบมันอยู่ที่ตัวเรา   จะออกค้นหาเอง หรือไม่   ฉันคิดว่า เราต้องกลับมาเริ่มต้นที่จุดเดิมอีก  เมื่อคำถามที่เราถามออกไป เป็นสิ่งที่ดี    แล้วเราก็ตั้งสมมุติฐาน เอาไว้ หลายๆข้อ   มันก็น่าจะสนุกดีนะ

 ข้อที่ 1    สมมุติว่า   ถ้าเรากินอาหารที่มีรสชาติจืดชืด ไปตลอดชีวิต   ไตใหม่ จะสามารถรักเรา อยู่กับเรา  ไปได้นานแค่ไหน

ข้อที่   2   สมมุติว่า   ถ้าเราไม่โกรธ คน สัตว์ สิ่งของ  เลยในชีวิต    มันจะเกี่ยวข้องกับ การทำงานของไตใหม่ หรือไม่ อย่างไร

ข้อที่ 3    สมมุติว่า  ถ้าเราได้สวดมนต์ ภาวนา  ฝึกหัดสมาธิ เป็นประจำ   ไตใหม่จะรักเราเหมือนเดิม  และดูแลร่างกายให้เรา เหมือนเดิม  หรือไม่ อย่างไร

ข้อที่ 4    สมมุติว่า   ถ้าเราอาศัยอยู่ใกล้ธรรมชาติ  ป่า  น้ำ ดิน  มีชีวิตที่สมถะ  ไม่มี  ไม่อยาก  ไม่เป็น ไม่คาดหวัง ไม่ปรุงแต่ง      ไตใหม่ จะคงยินดีกับร่างกายของเรา อยู่    ใช่ไหม    หรือไม่    อย่างไร

ข้อที่  5  สมมุติว่า  ถ้าเรามีเพื่อนที่รักเรา  เรารักเพื่อน  สร้างเพื่อนใหม่ๆขึ้นมามากมาย เพื่อนที่มีความหลากหลายทางสังคม ทางความคิด    ยินดีที่จะให้กำลังใจเรา รักเรา เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน   คิดว่า ไตใหม่จะ  OK กับเราไหม   หรือไม่   อย่างไร  

ข้อที่ 6   สมมุติว่า  ถ้าเราได้สร้างเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้กับชีวิต แปรเป็นกิจกรรมที่ไม่บั่นทอนต่อร่างกายและสุขภาพ  เราตั้งใจ ดำเนินไปตามเป้าหมาย  ตาม ดวงดาวที่หมายเอาไว้   เราคิดว่า พี่ไต  ของเรา จะมีความสุขกับเป้าหมายของเรา หรือไม่ อย่างไร

ข้อที่   7   สมมุติว่า  ถ้าเราได้สร้าง   ตัวความคิด  ที่ถือว่า เป็น พลังงานอย่างหนึ่ง ที่มีอำนาจในสองทาง ทั้ง ทำลายล้าง และ สร้างสรรค์ สุดๆ  พลังอย่างนี้  อำนาจอย่างนี้    จะสามารถมามีอิทธิพลกับ ร่างกาย และ ไตใหม่ ของเรามากน้อยแค่ไหน อย่างไร  และเราควรเลือกพลังอย่างนี้ ในทิศทางใด

ข้อที่  8    สมมุติว่า  ถ้าเราได้สร้าง   ตัวความเชื่อ ที่ถือว่า เป็นแรงผลัก ให้เราก้าวไปสู่โลกที่สวยงาม เราจะใช้ อำนาจของความเชื่อ  ไปในทิศทางใด  เช่น ถ้าเรา เชื่อว่า ความรักจะนำไปสู่สันติภาพ  เราก็ต้องเชื่อว่า ความรัก จะนำ ไตใหม่ ของเรา ไปสู่สันติ ทั้งกายและใจ ใช่หรือไม่ อย่างไร

ข้อที่ 9    สมมุติว่า  ถ้าเราได้สร้าง   พลังแห่งการให้  ไม่ว่าจะให้แก่ตัวเรา ให้แก่ คน สัตว์ สิ่งของ  พลังชนิดนี้จะสามารถ ทำให้เรา  พ้นจาก  วังวนของทุกข์  ปัญหาแห่งทุกข์ทั้งปวง  ได้หรือไม่ อย่างไร 

          มีสมุมติฐานมากมาย ที่พวกเราจะช่วยกันเติมได้ไม่หมด  มันสนุกที่เราจะคิดและทำ  ฉันเคยอ่านหนังสือประเภท ซามูไร  พเนจร    หรือ  อยากมีจิตใจ อย่าง มูซาชิ  แต่จริงๆมีตัวอย่างมากมาย ที่เป็น ฮีโร่ ทางวรรณกรรม ของแต่ละบุคคล  ซึ่งก็เอามาใช้ประโยชน์ได้  เราดูจาก ความนิ่ง  การใช้สันชาตญาณ  อยู่กับความสงบ  มีสมาธิ  ดำเนินชีวิตด้วยคุณธรรม เข้าใจตนเอง  ไม่เรียกร้องผู้อื่น  ช่วยเหลือสังคม  .....แฮ่   ดูหนังญี่ปุ่นมากไปคะ