การประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมมาใช้ในงาน CQI

ทฤษฎีนำมาใช้ได้จริง
CQI ของห้องตรวจโรคสูตินรีเวชกรรมในปีนี้ คือการรณรงค์การตรวจมะเร็งปากมดลูกในกำลังพลสตรีกลุ่มอายุเป้าหมาย ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2548 , 2549 และได้มีการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานมาตลอด ในปีนี้เมื่อได้มาเรียนวิชาพฤติกรรมศาสตร์ มีทฤษฎีและหลักการ จึงวิเคราะห์สาเหตุปัญหาของการไม่มาตรวจและมีแนวทางที่จะรณรงค์ให้มาตรวจเพิ่มขึ้น ทฤษฎีที่นำมาประยุกต์ใช้ คือ ทฤษฎีความสามารถของตนเอง ในวิธีการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง ได้มีกิจกรรม การได้เห็นตัวอย่างจากบุคคลอื่น มีการสื่อสารชักจูง กระตุ้นเตือนจากเพื่อนร่วมงานด้วยกัน มีการกระตุ้นทางอารมณ์โดยการแจ้งเตือนทางใบเชิญชวนและใบประชาสัมพันธ์รวมทั้งการติดตามทางโทรศัพท์ มีการมอบของที่ระลึกแก่ผู้ที่มารับการตรวจ ส่วนการเสริมสร้างความคาดหวังในผลลัพธ์นั้น มีการแจ้งให้ทราบถึงผลการตรวจ และการรับรู้ถึงผลดีจากตัวแบบที่มีประสบการณ์การตรวจและสามารถพบความผิดปกติในระยะแรกและสามารถรักษาให้หายขาดได้ เห็นได้ชัดว่าถ้าเรานำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ก็จะทำให้เรามีแนวทางการดำเนินงานที่ครอบคลุม และผลการปฏิบัติเป็นไปได้ด้วยดี ต้องขอบอกว่าดีจริง ก็ไม่ต้องคิดมากนะเอาทฤษฎีมาจับเลย เพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สม.4

คำสำคัญ (Tags)#cqi#การประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมมาใช้ในงาน

หมายเลขบันทึก: 76790, เขียน: 07 Feb 2007 @ 05:15 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 16:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)