ความเป็นมาของการชุมนุมรอบกองไฟ

  ติดต่อ

  ประวัติความเป็นมา  

        ในช่วงที่ บี.พี ใช้ชีวิตทหารท่านได้พบเห็นการชุมนุมยามค่ำคืนของพ่อค้าที่เดินทางรอนแรมไปต่างเมืองรวมทั้งชาวพื้นเมืองที่ชุมนุมกันเพื่อพักผ่อนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปรึกษาหารือและร่วมสนุกผ่อนคลายอารมณ์บรรเทาความเหนื่อยล้ามาจากกลางว้นด้วยการร้องเพลงและแสดงกิจกรรมต่างๆ ท่านจึงนำวิธีการดังกล่าวมาใช้ทดลองกับเด็ก ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นลูกเสือรุ่นแรกของโลกในขณะที่อยู่ค่ายพักแรมที่เกาะBrown Sea   ประเทศอังกฤษ ในปี คศ.1907

การชุมนุมนี้เรียกว่า Camp Fire ;วิธีการคือให้ลูกเสือมาชุมนุมกันรอบกองไฟ ในตอนกลางคืน และใช้เวลานั้นฝึกอบรมประกอบการเล่านิทานและมีการร่วมแสดงให้เกิดความสนุกสนานได้เป็นผลอย่างดีจึงไดนำมาใช้เป็นวิธีการในการฝึกอบรมลูกเสืออย่างหนึ่งสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลูกเสือกับการชุมนุมรอบกองไฟ

หมายเลขบันทึก: 76782, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-17 18:39:52+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การทำงาน#รับราชการ#สวยงาม#ชอบเล่นกีฬา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

       ลูกเสือเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย เสริมสร้างศักยภาพให้กับตัวเองอย่างมีความสุขได้

   การที่จะเสริมสร้างให้เยาวชนเป็นคนดีนั้น ต้องปลูกฝัง ให้เขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่ดีๆ เหมือนกับการเรียนการสอนของวิชาลูกเสือ ถือว่าเป็นการเรียนที่มีกติกา

มีระเบียบวินัย การช่วยเหลือผู้อื่น การให้อภัยซึ่งกันและกัน