ทีนี่ทุกคนอิสระในการจัดการเวลาด้วยตัวเอง ต้องบริหารเวลาให้เหมาะสมและให้ทันกับสมาชิก ซึ่งบางคนเมื่อส่งเสร็จแล้วก็ต้องรีบกลับ หรือบางคนอาจจะมีงานอย่างอื่นด้วยในช่วงเวลานี้ที่ไปตลาดนัดเช่น ไปไปรษณีย์  ไปธนาคาร  หรือส่งเงินที่งานคลังคณะจากค่า FAX ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ในหน่วยงาน หรือรับเอกสารโรเนียวหรือบ้างก็ขึ้นไปถ่ายเอกสารที่ชั้น 5 เพราะฉะนั้นการบริหารเวลาของคนเหล่านี้เขาอาจจะต้องอยู่ในตลาดนัด (จุดรวมพล) เวลาน้อยกว่าคนอื่น ๆ

     ส่วนผู้ที่ไม่มีภาระกิจดังกล่าวข้างต้นก็อาจจะรอสมาชิกที่ยังมาไม่ถึงบางคนจะช้าสักหน่อยในบางวันทั้งนี้จะประมวลเรื่องราวรวม ๆดังตัวอย่าง

  • ก่อนหน้าที่จะไปตลาดนัด คนเดินหนังสือ อาจจะทำงานอย่างอื่นต่อเนื่องอยู่เช่นช่วยจัดเลี้ยงประชุม ต้องเดินเอกสารด่วนในหน่วยงาน
  • บางคนต้องรอเอกสารออก เพราะในบางครั้งจำต้องมีเอกสารด่วนให้ทันในรอบนั้น
  • บางคนลงบันทึกการส่ง ออกเลขที่ ที่ส่งเองจึงต้องเช็คความถูกต้องให้รอบคอบ  เลขที่ส่ง ส่งหน่วยงานใด

     จะเห็นได้ว่าต่างคนต่างจัดการเวลาให้เหมาะสม มีอิสระด้วยตัวเองและไม่ให้เวลานั้นสูญเปล่าไปโดยใช่เหตุเปรียบเสมือนหนึ่งว่า " เวลานี้เป็นของเรา  เราเป็นผู้กำหนดเวลา "