การเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข

กาญจนี

      ในการจัดการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของทุกฝ่ายจึงต้องนำพื้นที่ทั้งหมู่บ้านและชุมชนเป็นตัวตั้ง  เน้นการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ โดยให้ทุกฝ่ายได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน  มีแนวคิด 4 เรื่อง คือ

1.    แนวคิดเรื่องชุมชน  ซึ่งชุมชน ก็คือ  การอยู่ร่วมกัน

2.    แนวคิดเรื่องเป็นความสุข  ซึ่ง ชุมชนเป็นสุข หมายถึง การพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งหมด เช่น เรื่องเศรษฐกิจ  จิตใจ  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม  และสุขภาพ  โดยบูรณาการเข้ามาเป็นเนื้อเดียวกัน  จึงจะเกิดสุข

3.    แนวคิดเรื่องการเรียนรู้ชุมชนที่จะเป็นสุขต้องอาศัยการเรียนรู้  โดยการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน

4.    แนวคิดเรื่องการเสริมสร้าง  คือ ไม่ใช่ไปสอนแต่เป็นการไปหนุนเสริมเรื่องการเรียนรู้ของชุมชน

        ความเป็นสุขของชุมชน  จะเกิดขึ้นได้  จึงต้องมีการเข้าไปส่งเสริมให้ชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกัน จากการปฏิบัติให้เกิดความเข้มแข็ง  สามารถเลี้ยงตนเองได้  ซึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้อาจเป็นความรู้เก่าที่มีอยู่ในชุมชนหรือเป็นการเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆให้กับชุมชน ก็ได้  เพราะฉะนั้น จึงต้องเน้นการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ  และต้องพัฒนาอย่างมีบูรณาการเพราะทุกสิ่งทุกอย่าง  มีความสัมพันธ์กันและมีผลกระทบถึงกันทั้งหมด  ซึ่งก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดทำแผนชุมชนโดย กระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจ

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนรู้#การเสริมสร้าง#เพื่อชุมชนเป็นสุข

หมายเลขบันทึก: 76779, เขียน: 07 Feb 2007 @ 00:13 (), แก้ไข: 24 Mar 2012 @ 22:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)