เมื่อเดือนธันวาคม 2549 กองกิจการนักศึกษาร่วมกับงานพัฒนาบุคลากร (คุณเมตตา) จัด Workshop KM กิจการนักศึกษา  และแล้วได้พบกับความสำเร็จโดยได้สร้างเพชรเม็ดงามจากความศรัทธาใน KM      นายรัชชพงษ์  ชัชวาลย์ (พี่ตูนของน้อง ๆ)  นักวิชาการอุดมศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 ได้นำประสบการณ์ มาสานต่อ KM รุ่นสู่รุ่น  ชวนคิด ชวนคุย ร่วมลุยหอพัก ”………  กับรุ่นน้อง ……….ในวันที่ 27 มกราคม 2550  ได้สร้างความประทับใจให้กับน้องในเนื้อหาและกิจกรรม.......... การชวนคิด ชวนคุย กระตุ้นและเตือนสติให้น้องทำกิจกรรมช่วงที่เรียนเพื่อสร้างสมประสบการณ์ให้ครบทั้งวิชาการ และมีบุคลิกภาพเหมาะสมทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ……………………… โดยมีเสียงหัวเราะคลุกเคล้าน้ำตาของน้อง ๆ ตลอดเวลา (ขำมาก) ……………

พี่เรียนจบแล้วเสียดายอยากกลับไปใช้ชีวิตเหมือนกับน้อง แต่ช้าไปแล้ว  ยังคิดว่าช่วงที่พี่เรียน……พี่ทำและร่วมกิจกรรมได้น้อยกว่าที่คาดคิดไว้  และพี่ตูนได้ฝากความความประทับใจได้ย้ำน้อง ๆ เรื่องที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นในการทำงานเป็นทีม ว่า…………..ไม่ควรเกิด เพชฌฆาตทางความคิด <ul style="margin-top: 0cm"> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> คอยจับผิด </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> จิตไม่กว้าง </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> เถียงข้าง ๆ คู ๆ </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> ชอบขู่ให้กลัว </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> หลงตัวว่าแน่ </li> </ul>และขอวอนและเตือนว่า……อย่าให้.......เพชฌฆาตทางความคิดเกิดขึ้นในหน่วยงานนะ