วันนี้ได้จัดประชุมประจำเดือนที่ศูนย์กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา หลังจากพูดคุยกันในสาระต่าง ๆ แล้ว มีงานชิ้นหนึ่งซึ่งพวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันออกแรงบ้างออกเงินบ้าง ให้กำลังใจบ้าง ช่วยกัน เนรมิตรอีกไม่กี่วันก็ประสบความสำเร็จแล้ว คือสวนกศน.แปดริ้วร่วมใจ ทั้งจากกศน.จังหวัดและกศน.อำเภอ ผมจึงได้เชื่อมโยงไปสู่การเชิญชวนให้ทุกคนคิดถึงว่า....จงสร้างตำนาน
จากแนวความคิดของ Stephen R.  Covey ที่กล่าวถึงในซีดีภาพยนต์สร้างแรงบันดาลใจเรื่องหนึ่งคือเรื่อง Legacy/การสร้างตำนาน ประกอบหนังสือ อุปนิสัยที่ 8     ( The 8th Habit) ว่า
 
                ชีวิตนี้สั้น (Life is Short)
              จงใช้ชีวิต (To Life)
              จงรัก ( To Love)
               จงเรียนรู้ (To Learn)
               จงสร้างตำนาน (To Leave a Legacy)
               
จงใช้ชีวิต....อะไรทำให้ชีวิตมีคุณค่า อะไรที่ขาดหายไป

จงรัก... ทำอย่างไรฉันจึงจะรู้  ทำอย่างไรฉันจึงจะแสดงให้ใคร ๆ รู้  ถึงรัก   

จงเรียนรู้.....คำตอบนั้นอยู่ที่ไหน อะไรที่ฉันจำเป็นต้องเรียนรู้ อะไรที่ฉันจำเป็นต้องลืม

จงสร้างตำนาน...ผู้คนจะระลึกถึงฉันได้อย่างไร สิ่งใดเล่าที่ฉันใฝ่ฝัน  อะไรคือพลังปรารถนาในใจของฉัน

              ใช้ชีวิต   รัก    เรียนรู้   สร้างตำนาน

              ดังนั้น เรามาสร้างตำนานกันเถอะครับ