วันนี้นั่งทำงานอยู่กับโต๊ะประมาณ ๙ ชั่วโมง สอนพร้อมตรวจงานนักศึกษาอีกประมาณ ๓ ชั่วโมง ขณะนั่งทำงานก็แทรกการแต่งเพลงได้เพลงหนึ่งครับ...เป็นเพลงพื้นเมืองล้านนา ยังไม่ได้ตั้งชื่อเพลงครับ มีเนื้อร้องดั่งนี้ครับ

      ยามเมื่ออ้ายกึ๊ดเติงหา  น้องจั๋นตาไปอยู่เติงใด

ตกหม่าค่ำอ้ายไขไห้ หมองหม่นใจ๋  ย่ะอ้ายใจ๋ไหวหวั่น

     จั๋นตา  จาไดบ่กึ๊ด  กึ๊ดฮอดตี้เฮาฮักกั๋นแปงกั๋น

หวานจื้น เกยสุขสมใจ๋ ก๊ากิ๋นแก๋งหน่อไม้ บ่ใส่น้ำปู๋

จึ่งย่ะหื้อน้อง กึ๊ดลืมอ้ายปั๋น

       จั๋นตา...กลับมาเต๊อะ กลับมาบ้านเฮา น้องไขได้อะหยัง

ก๊าว่าตั๋วอ้าย เป๋นคนบ่ดี ก๊าไขก้ายไขหนี ไปมีกู้ใหม่

วานบอกอ้ายปั๋นสักกำ