สวัสดีครับลูกศิษย์ MPA ที่รักทุกคน

ผมเปิด Blog นี้เพิ่มสำหรับพวกเรานะครับหวังว่ายังไม่ลืมที่จะส่งข้อมูลมาถึงอาจารย์ที่นี่

                                         จีระ  หงส์ลดารมภ์