เรื่อง บล็อกของชาว มมส. ที่มีบันทึกในเดือนมกรา 50 ตั้งแต่ 10 บันทึก

เรียน คณะกรรมการพิจารณา รางวัล ต km มมสครั้งที่ 1"

ขอนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนบันทึกในบล็อกของบุคลากร มมส. เพื่อพิจารณาคุณสมบัติตาม เกณฑ์การตัดสินข้อที่ 1 ที่ระบุว่า มีบันทึกตั้งแต่ 10 บันทึกขึ้นต่อเดือน เสนอต่อคณะกรรมการได้รับทราบ

โดยรวบรวมจากแพลนเน็ต “Planet MSUKM” ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.พ. 50 เวลา 18.15 น. ดังนี้ครับ

   
ชื่อบล็อกจำนวนบันทึก ม.ค. 
จันทร์ฉาย มมส.0
จันทร์ฉาย กรรภิรมย์0
ข่าว KM ม.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0
แลกเปลี่ยนเรียนรู้0
ผศ.ดร.พิศมัย ศรีอำไพ (มมส.)0
เล่าสู่กันฟัง0
หน่วยตรวจสอบภายใน ม.มหาสารคาม3
เครือข่าย KM กองแผนงาน มมส0
Individual Study by Torn0
กองคลังและพัสดุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม9
วิมานเทพ0
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ0
พิมลพรรณ0
อุทัยรัตน์0
Bonjour : Sawasdee0
ภาวินี0
kosinseeharach0
กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0
ศูนย์นวัตกรรมไหม0
การวิจัยการศึกษา6
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 0
ทุนการศึกษา0
งานงบประมาณ0
drsam0
งานจัดการศึกษา0
งานสหกิจศึกษา0
งานโรงเรียนสัมพันธ์0
งานพัฒนาระบบและสารสนเทศ0
งานบริหารงานทั่วไป0
คุณนายสายเสมอ2
ศูนย์พัฒนาคนพิการและเครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม0
[email protected]1
เลขานุการ0
บรรณารักษ์วิเคราะห์1
QA_KM1
กิจกรรมนิสิต1
action0
ธรรม 0
GenEdu by..Dr.Kriangsuk 0
pandin37
ภายใต้ดวงตะวันเดียวกัน0
knowledge5
ทาโร่7
Excel ผู้ช่วยการเงิน0
sirilada2
อรุณี ศรีจันทร์ฮด2
PHRORMCHANTHEUK 4
ปฏิมากรรมความคิด...5
ปากว่า... ตาขยิบ... (คิดด้วยสมอง)4
บอกเล่า.. เก้าสิบ..7
สวัสดีปีใหม่ครับ เพิ่งสมัครครับ0
สวนวลัยรุกขเวชเพื่อชุมชน1
การพัฒนาจิตใจของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกับสังคม2
blog ส่วนตัวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้1
blog แลกเปลี่ยนเสาะหา ความคิด 1
การสอบสัมภาษณ์ 11
สอบสัมภาษณ์ 20
   

เจ้าของบล็อกสามารถตรวจสอบข้อมูลตนเองนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดหรือเปล่า ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอให้แจ้ง และขออภัยมา ณ โอกาสนี้นะครับ

และสำหรับบล็อกที่ไม่ได้อยู่ในแพล็ตนี้ กรุณาแจ้ง คุณวิชิต ด้วยนะครับ ได้ที่  

http://gotoknow.org/ask/wichitchavaha/question

KPN