บุคลากรส่วนใหญ่ในสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ตอนนี้มี Blog กันเป็นส่วนใหญ่ แต่มีอยู่อีกคนหนึ่ง ซึ่งผมพยายามชักชวนให้เขียน Blog อยู่หลายครั้ง แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จ และการทำประกันคุณภาพของสำนักงานในครั้งนี้ ผมได้ขอความร่วมมือให้คณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักงานทุกคน มี Blog เพื่อติดตามความก้าวหน้าผ่านทาง Blog
คุณสิริภัสณ์ ศิระนุภาพ

 

      จนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คุณสิริภัสณ์ ศิระนุภาพ บอกผมว่า หนูเขียนบันทึกแล้ว แต่ไม่เห็นมีขึ้นในชุมชน AHS เลย ผมจึงถาม URL Address ของคุณสิริภัสณ์  คือ http://gotoknow.org/blog/siripats

      ท่านคณบดีได้อ่านบันทึกนี้ คงจะได้เพิ่มเติม Blog ของคุณสิริภัสณ์ ศิระนุภาพ เข้าไปในชุมชน AHS ครับ


                                                                                      บอย สหเวช
                                                                                      5 ก.พ. 50