ภาวะผมร่วง เป็นอาการที่พบได้ประปรายในเวชปฏิบัติทั่วไป การนำไปสู่การวินิจฉัยนั้น ต้องอาศัยการคิดเป็นขั้นตอน  ซึ่งถ้าแพทย์ไม่ได้พบ ผู้ป่วยผมร่วงมาก่อน ก็อาจจะไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อ  เปรียบเหมือนนักมวยไม่เคยเจอ คู้ต่อสู้มาก่อน ก็ไม่รู้จะขึ้นรูปมวยอย่างไร ก็อาจจะชก เงอะๆ งะๆ เปะปะ ไม่เข้าเป้า  ซึ่งในชีวิตจริงก็อาจทำให้ ไม่สามารถจะช่วยวินิจฉัยให้ผู้ป่วยได้ นำไปสู่การรักษาที่ล่าช้า หรือไม่ได้รับการรักษาได้ถูกต้องทันเวลา

 

ถ้าเจอผู้ป่วยมาด่วยอาการผมร่วงให้ดูก่อนว่าผมร่วงทั่วไปทั้งศีรษะ หรือเป็นวงๆ  ถ้าเจอผมร่วงเป็นวง ให้ดูต่อไปว่า ตำแหน่งของหนังศีรษะที่มีผมร่วงนั้น มีแผลเป็นหรือไม่มีแผลเป็น  เพราะจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่สุดในการแบ่งกลุ่มโรค ถ้าหนังศีรษะบริเวณดังกล่าวไม่มีแผลเป็น ให้คิดถึงหรือคาดว่า ผู้ป่วยอาจจะเป็นโรคใดโรคหนึ่งในสามโรคนี้ คือ หนึ่ง..ผมร่วงเป็นวง (alopecia areata) สอง..ผมร่วงจากการดึง (trichotillomania) และสาม..ผมร่วงจากเชื้อรา

 

วันนี้ขอแนะนำถึง ผมร่วงเป็นวง ก่อนผมร่วงชนิดอื่น  ในปัจจุบันยังไม่ทราบ สาเหตุของผมร่วงชนิดนี้ แต่รู้ว่าบริเวณที่มีผมร่วงนี้มีเซลล์เม็ดเลือดขาว มาอยู่มากผิดปกติ โดยเฉพาะบริเวณรากผม ผู้ป่วยมักจะบอกว่า ช่างทำผม เป็นผู้บอกว่ามีผมร่วง

 

 

  • โดยทั่วไป  ผู้ที่เป็นภาวะนี้มักมีผมร่วงเป็นวงๆ  ภาวะนี้ไม่ติดต่อจากคนหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง อย่างไรก็ดีผู้ที่เป็นโรคนี้ รวมทั้งญาติ จะมีความวิตกว่า จะแพร่โรคนี้ไปยังผู้อื่น ซึ่งแพทย์ และ ญาติ ต้องให้ความมั่นใจ โดยการให้คำอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ

 

การรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรง ขนาด ตำแหน่ง และความรุนแรงของผมร่วงที่เกิดขึ้น โดยหลักการก็คือการให้ครีมสตีรอย์เพื่อลดการอักเสบ แต่ถ้าไม่แน่ใจ ให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ผิวหนังครับ