วันนี้ผู้เขียนขอติดตามท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ ดร . พวงเพ็ญ อินทรประวัติไปดูโครงงานภาษาอังกฤษของโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา โดยท่านอาจารย์ กัญญาณี อินทร์ลา เคยเข้าอบรมเรื่องโครงงานภาษาอังกฤษกับท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ อินทรประวัติ ได้นำกลับไปทำที่โรงเรียน การไปครั้งนี้เหมือนการติดตามผลของการอบรมด้วยเหมือนกัน จริงๆแล้วนึกว่าจะไปคุยกับคุณครูที่สอนโครงงานภาษาอังกฤษ ปรากฏว่าไปพบนักเรียนประมาณ 20 กว่าโครงงานนำเสนอผลงานให้ฟัง ที่ผู้เขียนสนใจเรื่องนี้เพราะผู้เขียนทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเป็นเรื่องโครงงานภาษาอังกฤษ  ลองมาดูภาพก่อนนะครับ

 

    <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="center">นักเรียนนำเสนอโครงงานให้ฟังโดยท่านอาจารย์ถามเป็นภาษาอังกฤษ</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="center"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>       <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="center"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="center">        การนำเสนอของนักเรียน</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="center"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>     <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="center">อธิบายให้ครูทราบว่าโครงงานควรปรับปรุงแค่ไหน</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="center"></p> <p align="center">    </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p> <p align="center"> อาจารย์กัญญาณี อินทร์ลาเจ้าของโครงการ  </p>

  

โครงงานภาษาอังกฤษที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์   

    

หนุ่มน้อยนำเสนอโครงงานการอนุรักษ์เสือ

    

  ทันที ที่เห็นโครงงานนี้คิดถึงโรงเรียนบ้านเม็กดำ เพราะโครงงานนี้นักเรียนทำเกี่ยวกับผัก  อาจารย์เสนอแนะว่าอาจทำเป็นการสำรวจทั้งโรงเรียนว่าเด็กๆกินอาหารอะไร มีประโยชน์แค่ไหน ครบห้าหมู่หรือไม่ อาหารอะไรเป็นอาหารขยะก็อาจติดให้นักเรียนทราบว่า ไม่ควรกิน ผักชนิดใดควรกิน    

 

โครงงานนี้เกี่ยวกับผลไม้ อาจทำเป็นว่าผลไม้ชนิดนี้ใช้ทำอะไรได้บ้างเช่น wine หรือเครื่องดื่มต่างๆ พืชชนิดนี้ใช้ใบทำสมุนไพร มีชนิดไหนอีก ในภาคอีสานที่เป็นประโยชน์ ฯลฯ

     

  การไปโรงเรียนครั้งนี้มีประโยชน์มากเพราะได้เห็นการปฏิบัติจริง การนำเสนอจริงของนักเรียน แต่อยากให้นักเรียนและครูสร้างโครงงานจากปัญหา และนักเรียนได้ใช้กระบวนการคิดมากกว่านี้ โครงงานควรมีประโยชน์แก่นักเรียน โรงเรียน ชุมชนและสังคมที่นักเรียนอาศัยอยู่ เราคุยกันเล่นๆว่า ถ้านักเรียนทำโครงงานส้มตำ อาจให้นักเรียนสำรวจดูว่าที่นครราชสีมามีส้มตำอะไร เช่น ส้มตำแตง ส้มตำลูกมักเม่า ส้มตำลูกยอ ส้มตำชะเอม ส้มตำมะยม ฯลฯ แล้วสำรวจว่าส้มตำร้านไหนอร่อยที่สุด เป็นส้มตำแบบใด ถ้านักเรียนทำโครงงานแบบนี้เขาก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญส้มตำไปในตัว ใครมานครราชสีมานักเรียนก็แนะนำได้ว่าควรไปกินส้มตำที่ใด เป็นส้มตำแบบไหน เห็นไหมครับว่าเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษก็ทำให้สนุกๆ น่าเรียนได้ท่านผู้อ่านว่าอย่างไรครับ

Wizard