สอบวัดผลเพียงไม่กี่ชั่วโมงแปรผลเป็นคุณภาพ....นักเรียน

somtawin
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตามโครงการ “โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2549” สอบ NT ค่ะ

การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   ตามโครงการ   โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน  ปีการศึกษา  2549”  สอบ  NT  ค่ะ

        โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เป็นกระบวนการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียน              

โรงเรียนได้ให้ความสำคัญมากเพราะผลการสอบจะแปรผลเป็นคุณภาพของโรงเรียนและคุณภาพของครูของนักเรียน....โรงเรียนจะผ่านการประเมินคุณภาพได้ผลการสอบต้องได้ระดับ  ดีขึ้นไป(70 % ของคะแนนที่สอบ)ถึงจะผ่านเกณฑ์เป็นที่น่าพอใจ              

โรงเรียนเพิ่มชั่วโมงสอนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงให้ครูสอนเสริมกวดวิชาให้กับนักเรียนในวิชา  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา  และภาษาอังกฤษ      ตลอดปีการศึกษา  2549    เพิ่มพัฒนาคุณภาพนักเรียน  

วันสอบรอบแรก  นักเรียน ป.6  สุ่มสอบ  วันที่  13  กุมภาพันธ์  2550            

สพท.กทม.2  ซึ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนพระยาประเสริฐฯสังกัดอยู่   กำหนดวันสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550  ในวันนี้โรงเรียนของเรารับการสุ่มสอบเพียง  35 คน  ขั้นตอนการสุ่มยุ่งยากมาก  โรงเรียนต้องส่งรายชื่อให้เขตพื้นที่เป็นผู้สุ่มนักเรียนเอง  และรายชื่อที่ส่งสุ่มต้องเป็นไฟล์ Excel               

การสอบเขตพื้นที่  แบ่งโรงเรียนออกเป็นกลุ่มแล้วกำหนดให้โรงเรียนที่มีความพร้อมในกลุ่มเป็นโรงเรียนศูนย์มีสมาชิกอยู่ประมาณ 5-7 โรงเรียน  โรงเรียนพระยาประเสริฐฯอยู่ที่ศูนย์ที่31มีโรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์  สิงหเสนี)  เพื่อความพร้อม เขตพื้นฯที่เรียกประชุมครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนสารวิทยา เมื่อ11 มกราคม 2550  แล้วกลับมาเชิญประชุมครูที่โรงเรียนถึงแนวปฎิบัติ    วันนี้(5 กุมภาพันธ์) โรงเรียนศูนย์เชิญประชุมถึงแนวปฎิบัติ  พรุ่งนี้คงต้องเชิญประชุมครูอีกครั้ง           

การสอบวัดผลครั้งนี้  เขตพื้นที่เป็นผู้สุ่มนักเรียนเข้าสอบ   กรรมการคุมสอบต้องมาจากเขตพื้นที่เป็นครูต่างโรงเรียน  ประธานศูนย์สอบเป็นครูต่างโรงเรียน  ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามข้อตกลงก็ถือได้ว่า  การสอบครั้งนี้ได้มาตรฐาน   ข้อมูลเชื่อถือได้   ข้องสอบมาจากสำนักทดสอบ   ประมวลผลโดยสำนักทดสอบ วิชาที่สอบภาษาไทย  คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ      

วันสอบรอบสอง  นักเรียน ป.2-3,  5-6   วันที่  21  กุมภาพันธ์  2550        

การสอบครั้งนี้เป็นการสอบเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน  ประมวลผลสรุปวิชาเด่นวิชาด้อยต้องพัฒนาต่อไป             การสอบครั้งนี้เป็นการสอบของเขตพื้นที่การศึกษา  กรุงเทพมหาคร  เขต2  ข้อสอบใช้ของสำนักทดสอบแต่ได้มาเฉพาะต้นฉบับ  เขตฯต้องนำเข้าโรงพิมพ์ทำให้เกิดค่าใช้จ่าย          

ขั้นตอนการสอบลดความเข้มลงบ้าง  โรงเรียนจัดครูคุมสอบเอง  แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบการคุมสอบของกระทรวงฯ             วิชาที่สอบ  ป.2,5  วิชา  ภาษาไทยและคณิตศาสตร์   ป. 3  วิชา  ภาษาไทย   คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   ป.6 วิชา ภาษาไทย  คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์     และภาษาอังกฤษ                 ข้อสอบทั้งหมดส่งตรวจที่เขตพื้นที่  และส่งไปประมวลผลที่สำนักทดสอบ  

สอบวัดผลเพียงไม่กี่ชั่วโมงแปรผลเป็นคุณภาพ....นักเรียน...โรงเรียน....ผู้สอน....ผู้บริหาร    ว่าจะได้ระดับคุณภาพกี่ดาว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมทรัพย์ความรู้KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#ประกันคุณภาพผู้เรียน

หมายเลขบันทึก: 76421, เขียน: 05 Feb 2007 @ 17:29 (), แก้ไข: 01 Jun 2012 @ 13:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สำหรับสาระดีๆๆค่ะ