รู้สึกอย่างในการสอบตก

 นับเป็นครั้งที่ ๒ ในชีวิตที่สอบตก (คลิก)ครับ

 ครั้งแรก สอบตกวิชาชีวเคมี ตั้งแต่เป็นนิสิตแพทย์ จุฬา ปีที่ ๔ ครั้งนั้นงง แล้วไปบวชที่วัดเทพศิรินทร์ ช่วงปิดเทอม

 เหตุการณ์ผ่านมาอีกตั้งแต่ ปี ๒๕๑๖ ปีนี้ ๒๕๕๐ สอบตกอีกครับ

 รู้สึกอย่างไรครับ

 ถ้า เรา ท่าน สอบตกตอนอายุปูนนี้ครับ

JJ2007