มาตรการควบคุมประมริมาณการใช้น้ำมันเชื่อเพลิงของรถตู้คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  Contact

  มาตรการควบคุมประมริมาณการใช้น้ำมันเชื่อเพลิงของรถตู้คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
สวัสดีครับ....วันนี้ผมได้มีประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่อง มาตรการควบคุมปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถตู้ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คลิก ซึ่งที่ผมได้ทำประกาศฉบับนี้ออกมาเนื่องจากผมได้จัดทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถตู้ คณะสหเวชศาสตร์ ที่ใช้เดินทางภายในจังหวัดพิษณุโลก ก่อนและหลังใช้มาตรการควบคุม วัตถุประสงค์ก็เพื่อศึกษาการใช้น้ำมันต่อระยะทางในแต่ละเดือน และเพื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงก่อนและหลังการใช้มาตรการควบคุม ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ครับ และผมคาดว่าผลที่จะได้รับก็คือทำให้ทราบถึงปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงก่อนและหลังการใช้มาตรการควบคุม ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และเพื่อเป็นแนวทางในการลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถตู้คณะสหเวชศาสตร์     มหาวิทยาลัยนเรศวร ครับ.........

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In งานอาคารสถานที่คณะสหเวชศาสตร์

Post ID: 75939, Created: , Updated, 2012-02-11 17:14:49+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #มหาวิทยาลัยนเรศวร#มาตรการควบคุมปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถตู้คณะสหเวชศาสตร์

Recent Posts 

Comments (2)

chow_loei
IP: xxx.157.147.84
Written At 
ดีครับ.....ก่อนและหลังการควบคุมจะได้รู้ว่าอันไหนประหยัดกว่ากัน(ส่วนผมรู้คำตอบแล้ว)....จะได้ช่วยกันประหยัดพลังงานของชาติ....ขออนุญาตนำไปใช้ครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณชรินทร์  ยังติดใจประกาศของคณะฯฉบับนี้ เพราะคุณชรินทร์ร่างได้สมบูรณ์แบบจริงๆ