วันนี้สำนักงานผมพยามที่จะหาโอกาสทานข้าวกลางวันร่วมกัน ผมเริ่มจากงานการเงินและพัสดุ ไปทานข้าวกันช่วงปิดงบประมาณ หลายคนกำลังค่อนข้างเครียดกับการปิดงบประมาณ ตอนนี้ยังเหลืออีก 2 งานคือ งานบริการการศึกษา และงานห้องปฏิบัติการ

     เดิมตอนแรกผมนัดกับท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ) ทานข้าวร่วมกับงานบริการการศึกษา วันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา พอดีท่านคณบดีมีนัดประชุมกับท่านอธิการบดี จึงต้องเลื่อนมาเป็นวันที่ 31 มกราคม งานนี้ที่นัดทานข้าวค่อนข้างช้า เพราะตอนแรกผมรอรองคณบดีฝ่ายวิชาการคือ ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร ซึ่งอยู่ช่วงระหว่างลาคลอด วันนี้มีผู้บริหารไปร่วมทานข้าวกลางวันด้วย 3 ท่าน คือ ท่านคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (อ.นพดล จำรูญ) เนื่องจากในงานบริการการศึกษา มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่ 3 งานคือ งานบริการการศึกษา งานกิจการนิสิต และงานห้องอ่านหนังสือ  สำหรับงานสื่อโสตฯ มีคุณวายุส์รับผิดชอบ แต่สังกัดอยู่งานธุรการ เจ้าหน้าที่ที่ไปร่วมทานข้าวในงาน มีคุณลดารัตน์ เดชผล คุณภาวินี บุตระ คุณวราภรณ์ พยัตตพงษ์ คุณประกายมาศ นิลนาค และที่ขาดไม่ได้ที่จะไปร่วมทุกงานคือ คุณเกษม (พนักงานขับรถยนต์) ครับ

      ผมเลือกร้านที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัย ได้ร้านหนองอ้อ ทุกครั้งเวลาที่ไป ผมสั่งอาหารเตรียมไว้ล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เสียเวลา เพราะเวลามีค่อนข้างน้อย สำหรับการพูดคุยในงานนี้ จะเป็นแบบสบาย ๆ เหมือนกับมาทานข้าวด้วยกัน แบบไม่เน้นเรื่องงานเท่าไร แต่ก็ได้อะไรที่น่าสนใจจากในวงทานข้าว

  • ลดารัตน์ คณบดีชื่นชมว่าเป็นนักอ่าน มีนิทานน่าสนใจ ซึ่งท่านคณบดีชอบ สนใจธรรมะ (ธรรมะ Delivery)
  • วราภรณ์ พยัตตพงษ์ สนใจดนตรี (รสนิยมดีด้วยครับ)
  • ภาวินี ยังเรียกเสียงหัวเราะในวงทานข้าว ได้อย่างสนุกสนาน สไตล์ป้าจุ๋ม
  • รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ชอบอ่านหนังสือบนที่นอน โดยมีหนังสือรอบตัว
  • มีสิ่งหนึ่งที่ไม่คิดว่าจะได้ สำหรับการพูดคุยเรื่อง งานรดน้ำผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ของคณะ / เดิมที่ท่านคณบดีอยากจะเชิญผู้สูงอายุแถว ตำบลท่าโพธิ์ มาร่วมงานเพื่อรดน้ำผู้ใหญ่ / มีไอเดียใหม่เกิดขึ้นว่าถ้าให้คุณพ่อ คุณแม่ของทุกคนมาในงาน และถือโอกาสรดน้ำขอพรจากท่าน จะทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น


                                                                           บอย สหเวช
                                                                           2 ก.พ. 50