เห็น ภก.เอนก ทนงหาญ เงียบหายไปนาน อยากรู้เรื่องราวที่ไป Peer Assist กับทีมของคุณหมอนิพัธ กิตติมานนท์ รพ.พุทธชินราช คิดถึงมาหลายวัน วันนี้ได้โอกาสจึงโทรศัพท์ไปหา เหมือนกระแสจิตมีจริง คุณเอนกบอกว่า “คืนก่อนฝันว่าอาจารย์มาทวงงาน” พอเห็นเบอร์โทรศัพท์ที่โชว์ก็ว่าใช่เลย คุณเอนกเคยขอให้ดิฉันโทรศัพท์มากระตุ้นบ่อยๆ

ตั้งแต่มาทำ Peer Assist ด้วยกันเมื่อปี ๒๕๔๘ จนถึงวันนี้ ดิฉันมองเห็นว่าคุณเอนกมีพัฒนาการอย่างมากมาย ทั้งวิธีคิดและวิธีทำงาน ในขณะนี้ รพร.ธาตุพนม มีแพทย์ประจำเพียง ๓ คนคือ ผู้อำนวยการ แพทย์อายุรกรรม และแพทย์สูตินรีเวช แต่การทำงานด้านเบาหวานยังก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง คุณหมอประกาศิต จิรัปปภา ไปเรียนต่อเสียแล้ว ตอนนี้คุณเอนกจึงรับผิดชอบงานเบาหวานเป็นหลัก แต่เวลามีอะไรก็สามารถเดินเข้าไปปรึกษาคุณหมอที่มีอยู่ได้ น่าศึกษาเหมือนกันว่า รพร.ธาตุพนมมีระบบบริหาร ระบบการทำงาน บรรยากาศอย่างไร ที่ทำให้บุคลากรมีความกระตือรือร้น พัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนา รพ. ได้อย่างต่อเนื่อง

คุณเอนกเล่าว่าพาทีมไป Peer Assist ได้เรียนรู้อะไรมาเยอะมาก ประทับใจการทำงานของทีมพุทธชินราชหลายเรื่อง โดยเฉพาะการทำงานที่ประสานกันอย่างดี และความสามารถของทีมงานแต่ละคนที่คุณเอนกชมว่า “เก่ง” ขณะนี้สรุปรายงาน Peer Assist เสร็จแล้ว กำลังรวบรวมว่าทีมแต่ละคนที่ไปได้ “ขุมความรู้” อะไรกลับมาบ้าง และรวบรวมภาพถ่ายให้ครบถ้วน เพราะตอนไปแบ่งงานให้ช่วยกันทำ คุณเอนกรับปากว่าจะทยอยนำลงในบล็อกให้พวกเราได้รู้กัน ดิฉันรีบเขียนประกาศให้รู้เสียก่อน พวกเราจะได้คอยอ่าน

ทีมงาน รพร.ธาตุพนม กำลังจะจัดค่ายสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในเร็วๆ นี้ ได้ข่าวว่าจะมีบุคลากรจากหลายโรงพยาบาลข้ามจังหวัดไปขอสังเกตการณ์  เงินรางวัล Terumo Diabetes Patient Care Team Award ที่เหลือจะเอามาจัดทำบอร์ดสำหรับให้ความรู้แก่ผู้ป่วยให้กับ สอ.ทุกแห่ง จะได้ให้ความรู้ได้เหมือนๆ กัน อย่างเรื่องเท้า ก็จะเอา “บัญญัติ ๑๐ ประการ” ของเทพธารินทร์ แต่เอารูปเท้าในพื้นที่เอง เป็นต้น

ได้รับรู้ความก้าวหน้าในงานของทีมเบาหวาน รพร.ธาตุพนม ด้วยความสุขใจ สมาชิกที่อื่นๆ ก็คงมีความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าในหลายๆ เรื่องเช่นกัน อยากให้ส่งข่าวให้รู้บ้างค่ะ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐