จากการที่ดิฉันได้ศึกษาการทำแฟ้มนักศึกษาเพื่อขอเทียบระดับซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ รุ่น 2/49 (รุ่นที่3) พอจะเป็นแนวทางการทำแฟ้มบ้างถ้านักศึกษาที่ลงทะเบียนสนใจหรือไม่เข้าใจการทำแฟ้มก็โทรศัพท์ถามได้ที่ 0-84057-6929 ยินดีให้คำปรึกษาการทำแฟ้มความสำหรับทุกท่านค้ะ....