มื่อวันที่ 6-12 มกราคม 2550 ผอ.สมภาส จันทร์อุดมได้นำทีมทำงาน "คน กศน."ไปศึกษาดูงานทางภาคเหนือเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน มีโซนกลุ่ม ศบอ.เมืองนครศรีฯ ศบอ.ลานสกา,ศบอ.ร่อนพิบูลย์,ศบอ.ขนอม ,ศบอ.ท่าศาลา และนบพิตำ ไปร่วมการศึกษาดูงานครั้งนี้ สิ่งที่ประทับใจ "คนกศน." มากที่สุด คือการต้อนรับและการบริการ

อขอบคุณชาว กศน.เกาะคา กศน.เมืองลำพูน กศน.เทิง กศน.ลำปางทุกท่านตั้งแต่ผอ.และพี่ๆน้องๆ ข้าราชการ ครูศรช.ครูอาสาฯทางกศน.จังหวัดนครศรีฯกลับถึงนครศรีฯแล้วยังพูดถึง

ความประทับใจทุกวัน และวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 นี้ กศน.เมืองลำพูนได้แจ้งว่าจะมาเยือน ภาคใต้ น้อง ๆ กศน.โดยเฉพาะ กศน.เมืองนครศรีฯ ตื่นเต้น มากตั้งใจต้อนรับชาวลำพูนเต็มที่ ...จะสร้างความประทับใจเท่าที่ลำพูนต้อนรับนครหรือไม่นั้น...พวกเราชาวกศน.นครศรีฯ เต็ม 100 อยู่แล้ว