มน & นิ ลูกรัก 

พ่อเคยอ่านข้อความเกี่ยวกับ การไหว้ครู มาจากที่หนึ่งว่า

 เมื่อเราไหว้ครู เราไม่ได้ไหว้เฉพาะครูที่สอนเราเท่านั้น

แต่เราไหว้คครูของครู …. ของครู ไปไม่รู้จักจบสิ้น

ทำให้คิดได้ว่า หน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งของคนเราก็คือ การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ประสบการณ์ วิถีการดำเนินชีวิต จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนรุ่นต่อไป เพื่อสังคมที่ดีขึ้น

               

ทุกคน รวมทั้งพ่อและหนู ก็จะเป็น ครูของคนรอบ ๆ ข้าง และคนรุ่นต่อ ๆ ไปที่จะมาแทนที่เราอีกด้วย