(อ่านบันทึกก่อนหน้านี้) วันนี้ช่วงบ่ายๆ เตรียมอุปกรณ์หากิน เพื่อจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในศูนย์ฯครั้งที่ 2 ในหัวข้อการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานภายในศูนย์ฯ” เสร็จเรียบร้อยพร้อมลุยในวันพรุ่งนี้แล้วครับ โดยจะใช้เวลาทั้งกระบวนการ 60 นาที ดังนี้ <table border="0"><tbody><tr><td>  <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: medium none"><tbody>

ลำดับ

กิจกรรมกลุ่ม เวลาที่จะใช้ 1 ชี้แจง ทำความเข้าใจกระบวนกลุ่ม 5 2 อบอุ่นสมอง 10 3 ระดมสมองหัวข้อ การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานภายในศูนย์ฯ 35 4 วิพากษ์แผนที่ความคิด/สรุปลงความเห็นร่วมกัน 10 รวมเวลาประมาณ 60

</tbody></table> </td></tr></tbody></table><p align="center">ภาพการเตรียมอุปกรณ์</p><table border="0" align="center"><tbody>

 

 

 

 

 

 

</tbody></table><p align="left">ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากตำรา และการลอกเลียนแบบมาทั้งนั้นครับ </p><p align="left">KPN</p>